MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Opis Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2010/2011
Data publikacji 2010-08-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 1 A Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 8. Załącznik Nr 5 Wykaz osób wykonujących zamówienie
 9. Załącznik Nr 6 Wykaz taboru autobusowego
 10. Załącznik Nr 7 Formularz umowy
 11. Załącznik Nr 8 Oświadczenie że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie uprawnienia

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-08-12     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY