MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego_ drugi przetarg
Opis Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego_drugi przetarg
Data publikacji 2010-07-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
 4. Załącznik Nr 1 A kalkulacja ceny oferty
 5. załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Wykaz osób do kontaktów z zamawiajaącym
 8. Informacja dot. zadłużenia
 9. Informacja o stanie mienia komunalnego
 10. Opinia RIO do projektu budżetu
 11. Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009
 12. RB-27S
 13. RB-28S
 14. RB-NDS
 15. RB-Z
 16. Uchwała budżetowa na rok 2010
 17. Uchwała w sprawie kredytu długoterminowego
 18. Zaświadczenie NIP
 19. Zaświadczenie REGON
 20. Dokumenty finansowe_lata poprzednie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-07-19     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY