MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg na odbudowę dróg po powodzi w miejscowości Bystrowice, Cząstkowice, Wola Roźwienicka, Węgierka i Wola Węgierska
Opis Przetarg na odbudowę dróg po powodzi w miejscowości Bystrowice, Cząstkowice, Wola Roźwienicka, Węgierka i Wola Węgierska
Data publikacji 2010-06-17
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
 5. Załącznik Nr 3 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 6. Załącznik Nr 4 Projekt umowy
 7. Przedmiar robót Bystrowice
 8. Formularz cenowy Bystrowice
 9. Przedmiar robót Cząstkowice
 10. Formularz cenowy Cząstkowice
 11. Przedmiar robót Wola Roźwienicka
 12. Formularz cenowy Wola Roźwienicka
 13. Przedmiar robót Węgierka
 14. Formularz cenowy Węgierka
 15. Przedmiar robót Wola Węgierska
 16. Formularz cenowy Wola Węgierska
 17. Załącznik Nr 5 Formularz ofertowy

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-06-17     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY