MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
Opis Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
Data publikacji 2010-06-09
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
 3. załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 1A Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Załacznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 8. Informacja dot. zadłużenia
 9. Informacja o stanie mienia komunalnego
 10. Opinia RIO do projektu budżetu
 11. Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009
 12. RB-27S
 13. RB-28S
 14. RB+NDS
 15. RB-Z
 16. Uchwala budżetowa na 2010 rok
 17. Uchwała w sprawie kredytu długoterminowego
 18. Zaświadczenie NIP
 19. Zaświadczenie REGON

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-06-09     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY