MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
Opis Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
Data publikacji 2010-06-09
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik 1A Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
 7. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 8. Załącznik Nr 5 Wzór umowy ramowej
 9. Informacja o zadłużeniu
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego
 11. Opinia RIO do projektu budżetu
 12. Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu
 13. opinia RIO w sprawie sfinansowania deficytu
 14. Sprawozdanie Rb-27S
 15. Sprawozdanie RB-28S
 16. Sprawozdanie RB-NDS
 17. Sprawozdanie Rb-z
 18. Uchwała budżetowa na rok 2010
 19. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 20. Zaświadczenie NIP
 21. Zaświadczenie REGON

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-06-09     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY