MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Odbudowa po powodzi dróg Nr 971 w Rudołowicach i Nr 301/1 w Woli Węgierskiej
Opis Odbudowa po powodzi dróg Nr 971 w Rudołowicach i Nr 301/1 w Woli Węgierskiej
Data publikacji 2010-04-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Przedmiar robót_Wola Wegierska
 3. Przedmiar robót_Rudołowice
 4. Formularz Cenowy_Wola Węgierska
 5. Formularz cenowy_Rudołowice
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania
 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 9. Formularz Ofertowy
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-04-12     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY