MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu
Opis Ogłoszenie o przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
Data publikacji 2010-03-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 5. Oświadczenie o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie,że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 7. Projekt umowy
 8. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 9. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 10. Wykaz wykonanych usług

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-03-12     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY