MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka.
Opis Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka.

Szczegóły w załącznikach poniżej.
Data publikacji 2010-01-23
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 4. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 3 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 7. Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik Nr 5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
 9. Załącznik Nr 6 Oświadczenie na temat wielkości średniego zatrudnienia
 10. Załącznik Nr 7 Informacja nt. przeciętnej liczby zatrudnionych
 11. Załącznik Nr 8 Oferowane warunki gwarancji
 12. Załącznik Nr 9 Projekt umowy
 13. ZAŁĄCZNIK NR 10 Oświadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacją i placem budowy
 14. ZAŁĄCZNIK NR 11 Zakres robót powierzonych podwykonawcom
 15. Kosztorys ofertowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzów
 16. Kosztorys ofertowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokra
 17. Kosztorys ofertowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyniowice
 18. Kosztorys ofertowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgierka
 19. Kosztorys ofertowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowice
 20. Przedmiar robót na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgierka
 21. Przedmiar robót na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowice
 22. Przedmiar robót na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzów
 23. Przedmiar robót na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokra
 24. Przedmiar robót na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyniowice
 25. Opis techniczny Chorzów
 26. Profile Chorzów
 27. Przekroczenie rzeki Chorzów
 28. Przekroczenie rzeki -wioska Chorzów
 29. Przepompownia ścieków Chorzów
 30. Rysunki Chorzów
 31. Skrzyżowania z drogą wojewódzką Chorzów
 32. Opis techniczny Mokra
 33. Profile Mokra
 34. Przekroczenie rzeki Mokra
 35. Przepompownia ścieków Mokra
 36. Rysunki Mokra
 37. Skrzyżowanie z droga wojewódzką Mokra
 38. Skrzyżowanie z drogą powiatową Mokra
 39. Opis techniczny Tyniowice
 40. Pompownie ścieków Tyniowice
 41. Profile Tyniowice
 42. Przekroczenie rzeki Tyniowice
 43. Rysunki Tyniowice
 44. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką Tyniowice
 45. Opis Węgierka
 46. Profile kanalizacji Węgierka
 47. Profile tlocznego Węgierka
 48. Przejścia drogowe Węgierka
 49. Przejścia pod ciekami wodnymi Węgierka
 50. Rysunki Węgierka
 51. Zasilanie elektr pompowni Węgierka
 52. Mapy_Wegierka_cz_1
 53. Mapy_Wegierka_cz_2
 54. Mapy_Wegierka_cz_3
 55. Opis do projektu Więckowice
 56. Pompownia ścieków Więckowice
 57. Profile Więckowice
 58. Przekroczenie rowu Więckowice
 59. Rysunki Więckowice
 60. Skrzyżowanie z drogą powiatową Więckowice

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2010-01-23     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY