MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci na działkach Nr 984/1 i 984/2 w Roźwienicy gm. Roźwienica,
Opis Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci na działkach Nr 984/1 i 984/2 w Roźwienicy gm. Roźwienica,
Data publikacji 2009-10-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik Nr 3 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 7. Załącznik nr 4 Projekt umowy
 8. Załącznik Nr 5 Harmonogram robót
 9. Kosztorys ofertowy
 10. Projekt techniczny

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-10-22     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY