MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki
Opis Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki
Data publikacji 2009-10-06
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne
 5. Załącznik Nr 3 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 6. Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług
 7. Załącznik Nr 5 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi - tabor autobusowy - którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca
 8. Załącznik Nr 6 - Informacje nt. przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
 9. Załącznik Nr 7 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca
 10. Załącznik Nr 8 - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-10-06     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY