MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Dowóz dzieci i młodzieży do szkól w oparciu o bilety miesięczne
Opis Dowóz dzieci i młodzieży do szkól w oparciu o bilety miesięczne
Data publikacji 2009-10-06
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne
 6. Załącznik Nr 4 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 7. Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych usług
 8. Załącznik Nr 6 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi - tabor autobusowy
 9. Załącznik Nr 7 - Informacja nt. przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
 10. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
 11. Załącznik Nr 9 - Projekt umowy
 12. Załącznik Nr 10 - Zestawienie biletów miesięcznych
 13. Załącznik Nr 11 - Rozkład jazdy na potrzeby dowozu i odwozu dzieci i młodzieży

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-10-06     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY