MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi po powodziw m-ci Więckowice
Opis Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi po powodziw m-ci Więckowice
Data publikacji 2009-09-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Informacje nt. przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
 7. Projekt umowy
 8. Przedmiar robot
 9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
 10. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 11. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 12. Wykaz wykonanych robot budowlanych

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-09-22     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY