MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy dróg po powodzi
Opis Przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy dróg po powodzi
Data publikacji 2009-08-04
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Formularz cenowy Nr 1
 5. Formularz cenowy nr 2
 6. Formularz cenowy Nr 3
 7. Formularz cenowy nr 4
 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 9. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 10. Wykaz wykonanych robót budowlanych
 11. Oferowane warunki gwarancji
 12. Wzór umowy
 13. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót - zadanie Nr 1 Rudołowice
 14. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót zadanie Nr 2 Wola Roźwienicka
 15. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót zadanie Nr 3 Wegierka
 16. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót zadanie Nr 4 Wola Wegierska

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-08-04     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY