MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Remont pałacu w Roźwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Remont pałacu w Roźwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią
Data publikacji 2020-03-17
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 524315
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 5 Przedmiar robót
 8. Załącznik Nr 6 Kosztorys ofertowy
 9. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 10. Załącznik Nr 8 Oferowane warunki gwarancji
 11. Załącznik Nr 9 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
 12. Projekt budowlany instaalcji C.O.
 13. Instalacja sanitarna rzut parteru
 14. Instalacja sanitarna rzut piętra
 15. Instalacja sanitarna rzut piwnic
 16. Wyjaśnienie Nr 1
 17. Wyjasnienie Nr 2
 18. Ogłoszenie nr 540053132_zmiana ogłoszenia
 19. Wyjaśnienie_3
 20. Wyjaśnienie Nr 4
 21. IMG_20200326_094336859_MP
 22. IMG_20200326_094342391
 23. IMG_20200326_094350121
 24. IMG_20200326_094355160
 25. IMG_20200326_094404845
 26. IMG_20200326_094417899
 27. IMG_20200326_094423772
 28. IMG_20200326_094429868
 29. IMG_20200326_094439503
 30. IMG_20200326_094449297
 31. IMG_20200326_094452075
 32. IMG_20200326_094459251_MP
 33. IMG_20200326_094502994
 34. Informacja o treści złozonych ofert
 35. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 36. Ogłoszenie nr 510078794

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2020-03-17     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY