MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej
Data publikacji 2020-03-09
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 521387
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 5 Kosztorys ofertowy -okna Pałac w Roźwienicy
 8. Załącznik Nr 6 Przedmiar robót - okna Pałac w Roźwienicy
 9. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 10. Załącznik Nr 8 Oferowane warunki gwarancji
 11. Załącznik Nr 9 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
 12. Projekt Okna
 13. Zestawienie stolarki okiennej
 14. Informacja o otwarciu ofert
 15. Wyjaśnienie do postępowania
 16. Informacja o otwarciu ofert.pdf
 17. Wyjaśnienie do postępowania_2
 18. Wyjaśnienie do postępowania_3
 19. Wyjaśnienie do postępowania_4
 20. Informacja o treści złozonych ofert
 21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2020-03-09



     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY