MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Tyniowice
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Tyniowice
Data publikacji 2020-02-26
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o planowanym zakupie
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik Nr 3 Projekt umowy
 5. Załącznik Nr 4 Remont budynku WDK Tyniowice_przedmiar robót
 6. Załącznik Nr 5 Remont budynku WDK Tyniowice_kosztorys ofertowy
 7. Rzut remontowanych pomieszczeń
 8. Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne
 9. Informacja o złożonych ofertach
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2020-02-26     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY