MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamóiwneiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020.
Opis Ogłoszenie o zamóiwneiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020.
Data publikacji 2020-01-15
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o planowanym zakupie
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik Nr 3 Projekt umowy
 5. Wyjaśnienie do postępowania na dostawę paliwa
 6. Załącznik Nr 3 Projekt umowy_korekta
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2020-01-15     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY