MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica
Data publikacji 2019-11-29
 
Załączniki:

 1. Ogłoszene o planowanym zakupie
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 4. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie_podstawy-wykluczenia
 5. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 6. Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych
 7. Załącznik Nr 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
 8. Załącznik Nr 7 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 9. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 11. Wyjasnienie do postepowania
 12. Informacja o zmianie terminu składania ofert
 13. Wyjasnienie_2
 14. Informacja o złożonych ofertach
 15. Informacja o wyniku postepowania
 16. Projekt instalacji fotowoltaicznej.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2019-11-29     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY