MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
Data publikacji 2019-11-14
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 622454
 2. SIWZ
 3. Załacznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy
 4. załącznik Nr 1A Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu
 6. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 7. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 8. Załącznik Nr 5 Wykaz pojazdów
 9. Załącznik Nr 6 Projekt umowy
 10. Załącznik Nr 7 Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2019-11-14     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY