MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy
Data publikacji 2019-07-03
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 568424
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 5 Kosztorys ofertowy
 8. Załącznik Nr 6 Przedmiar robót
 9. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 10. Załącznik Nr 8 Oferowane warunki gwarancji
 11. Załącznik Nr 9 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
 12. Załącznik Nr 10 Wykaz robót budowlanych
 13. Opis
 14. Plan sytuacyjny
 15. Rzut piętra cz.1
 16. Rzut piętra cz.2
 17. Rzut dachu cz.1
 18. Rzut dachu cz.2
 19. Opis elektryka
 20. Elektryka rzut parteru
 21. Elewacja południowa
 22. Elewacja północna
 23. Elewacja północna
 24. Elewacja zachodnia
 25. Informacja BIOZ

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2019-07-03     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY