MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Chorzów
Opis Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Chorzów
Data publikacji 2009-05-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 5. Załącznik Nr 3.WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
 6. Załącznik Nr 4. WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG
 7. Załącznik Nr 5. INFORMACJE NT. PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW ORAZ LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO
 8. Załacznik nr 6. WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
 9. Załącznik Nr 7. PROJEKT UMOWY
 10. Wyjaśnienie do specyfikacji

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-05-05     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY