MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna pomoc prawna
    WYBORY
 
Grupa: WYBORY
Nazwa pozycji Wybory na ławników sądowych.
Opis Poniżej w załącznikach znajdują się informacje dotyczące wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.
Data publikacji 2019-05-30
 
Załączniki:

 1. Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023.pdf
 2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf
 4. Oświadczenie kandydata na ławnika o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf
 5. Oświadczenie kandydata na ławnika o tym że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że moja władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.pdf
 6. Lista osób popierających zgłaszanie kandydata na ławnika.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2019-05-30     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY