MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Odbudowa dróg po powodzi.
Opis Odbudowa dróg po powodzi
Data publikacji 2009-04-06
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2a. Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 2a. Formularz cenowy
 6. Załązcnik Nr 2a. Formularz cenowy
 7. Załącznik Nr 2a. Formularz cenowy
 8. Załącznik Nr 2a. Formularz cenowy
 9. Załącznik Nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 10. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 11. Załącznik Nr 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych
 12. Załącznik Nr 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje Oferent
 13. Załącznik Nr 7. Informacje Nt przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebność personelu kierowniczego
 14. Załącznik Nr 8. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 15. Załącznik Nr 9. Oferowane warunki gwarancji
 16. Załącznik Nr 10. Projekt umowy o roboty budowlane
 17. Zadanie Nr 1. Kosztorys ofertowy_Roźwienica
 18. Zadanie Nr 1. Przedmiar robót_Roźwienica
 19. zadanie Nr 2 . Kosztorys ofertowy_Rudołowice
 20. Zadanie Nr 2. Przedmiar robót_Rudołowice
 21. Zadanie Nr 3. Kosztorys ofertowy_Więckowice
 22. Zadanie Nr 3. Przedmiar robót_Więckowice
 23. Zadanie Nr 4. Kosztorys ofertowy_Cząstkowice
 24. Zadanie Nr 4. Przedmiar robót_Cząstkowice
 25. Zadanie Nr 5. Kosztorys ofertowy_Wola Węgierska
 26. Zadanie Nr 5. Przedmiar robót_Wola Węgierska

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-04-06     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY