MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
    WYBORY
 
Grupa: WYBORY
Nazwa pozycji Wybory ponowne sołtysa wsi Więckowice.
Opis Poniżej w załącznikach znajdują się informacje dotyczące wyborów ponownych sołtysa wsi Więckowice.
Data publikacji 2019-02-01
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr AO.0050.14.2019 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 1 luty 2019 r., w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Więckowice.pdf
 2. Zarządzenie nr AO.0050.15.2019 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 1 luty 2019 r., w sprawie: wzorów druków zgłoszenia kandydata na sołtysa, członków rad rady sołeckiej, członka obwodowej komisji wyborczej oraz regulaminu pracy komisji wyborczych.pdf
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 1 luty 2019 r., w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Więckowice w związku z upływem kadencji.pdf
 4. Wezwanie mieszkańców sołectwa Więckowice do zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz kandydatów na członków rad sołeckich.pdf
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy w Roźwienicy z dnia 12 luty 2019r. zarejestrowanym kandydacie na sołtysa w miejscowości Więckowice, Gmina Roźwienica.pdf
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 12 stycznia 2019 r., o zarejestrowanych kandydatach na członków rady sołeckiej.pdf
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 18 luty 2019 r., o wyborze sołtysa w sołectwie Więckowice.pdf
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 18 luty 2019 r., o wybranych członkach rady sołeckiej wsi Więckowice.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2019-02-01     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY