MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna pomoc prawna
    WYBORY
 
Grupa: WYBORY
Nazwa pozycji Wybory sołtysów i członków rad sołeckich 2019
Opis Poniżej w załącznikach znajdują się informacje dotyczące wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, zarządzonych na dzień 27 stycznia 2019 r.
Data publikacji 2018-11-29
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf
 2. Zarządzenie w sprawie wzorów druków zgłoszenia kandydata na sołtysa i członków Rady sołeckiej.pdf
 3. Zarządzenie w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej podczas wyborów.pdf
 4. Obwieszenie o zarządzeniu wyborów.pdf
 5. Kalendarz wyborczy 2019.pdf
 6. Druki do pobrania.docx
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Bystrowice do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Chorzów do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Mokra do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Roźwienica do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Rudołowice do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Tyniowice do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Węgierka do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 14. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Więckowice do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 15. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Wola Roźwienicka do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 07 stycznia 2019 r., wzywające mieszkańców sołectwa Wola Węgierska do zgłaszania kandydatów w wyborach na sołtysa oraz do rad sołeckich.pdf
 17. Obwieszczenie Wójta Gminy w Roźwienicy z dnia 11 stycznia 2019 r., o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w poszczególnych miejscowościach Gminy Roźwienica.pdf
 18. Obwieszczenie Wójta Gminy w Roźwienicy z dnia 11 stycznia 2019 r., o zarejestrowanych kandydatach rad sołeckich w poszczególnych miejscowościach Gminy Roźwienica.pdf
 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 18 stycznia 2019r. Działając na podstawie § 19 ust. 10 statutu sołectwa podaje się do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na członków rady sołeckiej. Obwód głosowania Nr 4 w Cząstkowicach - aktualizacja.pdf
 20. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 24 stycznia 2019r. Działając na podstawie § 19 ust. 10 statutu sołectwa podaje się do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na członków rady sołeckiej. Obwód głosowania Nr 4 w Cząstkowicach - aktualizacja.pdf
 21. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 30 stycznia 2019 r., o wybranych sołtysach w sołectwach na terenie Gminy Roźwienica.pdf
 22. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 30 stycznia 2019r. informację o wybranych członkach rad sołeckich Gminy Roźwienica.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2018-11-29     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY