MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
Data publikacji 2018-06-26
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 579116
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 5A Kosztorys ofertowy Cząstkowice dz. nr 127
 8. Załącznik Nr 5B Kosztorys ofertowy Cząstkowice dz. nr 341
 9. Załącznik Nr 5C Kosztorys ofertowy Czudowice
 10. Załącznik Nr 5D Kosztorys ofertowy Wola Roźwienicka
 11. Załącznik Nr 6A Przedmiar Cząstkowice dz. nr 127
 12. Załącznik Nr 6B Przedmiar Cząstkowice dz. nr 341
 13. Załącznik Nr 6C Przedmiar Czudowice dz. nr 13 i 134
 14. Załącznik Nr 6D Przedmiar Wola Roźwienicka dz, nr 1019
 15. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 16. Załącznik Nr 8 Oferowane warunki gwarancji
 17. Załącznik Nr 9 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2018-06-26     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY