MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska
Data publikacji 2018-06-18
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 574853
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 5.1. Kosztorys Ofertowy Bystrowice dz. Nr 406
 8. Załącznik Nr 5.2. Kosztorys Ofertowy Cząstkowice dz. nr 388 i 402
 9. Załącznik Nr 5.4. Kosztorys Ofertowy Węgierka dz. nr 857
 10. Załącznik Nr 5.3. Kosztorys Ofertowy Wegierka dz. nr 728_2
 11. Załącznik Nr 5.5. Kosztorys Ofertowy Więckowice dz. nr 75
 12. Załącznik Nr 5.6. Kosztorys Ofertowy Więckowice dz. nr 14
 13. Załącznik Nr 5.7. Kosztorys Ofertowy Więckowice dz. nr 72
 14. Załącznik Nr 5.8. Kosztorys Ofertowy Więckowice dz. nr 147
 15. Załącznik Nr 5.9. Kosztorys Ofertowy Więckowice dz.nr 68
 16. Załącznik Nr 5.10. Kosztorys Ofertowy Wola Węgierska dz. nr 727
 17. Załącznik Nr 6.1. Przedmiar Bystrowice dz. Nr 406
 18. Załącznik Nr 6.2 Przedmiar Cząstkowice dz. nr 388 i 402
 19. Załącznik Nr 6.3 Przedmiar Wegierka dz. nr 728_2
 20. Załącznik Nr 6.4 Przedmiar Węgierka dz. nr 857
 21. Załącznik Nr 6.5 Przedmiar Więckowice dz. nr 75
 22. Załącznik Nr 6.6 Przedmiar Więckowice dz. nr 14
 23. Załącznik Nr 6.7 Przedmiar Więckowice dz. nr 72
 24. Załącznik Nr 6.8 Przedmiar Więckowice dz. nr 147
 25. Załącznik Nr 6.9 Przedmiar Więckowice dz.nr 68
 26. Załącznik Nr 6.10 Przedmiar Wola Węgierska dz. nr 727
 27. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 28. Załącznik Nr 8 Oferowane warunki gwarancji
 29. Załącznik Nr 9 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2018-06-18     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY