MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska
Data publikacji 2018-05-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 554610
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik Nr 4 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 5 Kosztorys ofertowy zadanie Nr 1
 8. Załącznik Nr 6 Kosztorys ofertowy zadanie Nr 2
 9. Załącznik Nr 7 Przedmiar robót zadanie nr 1
 10. Załącznik Nr 8 Przedmiar robót zadanie nr 2
 11. Załącznik Nr 9 Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2018-05-08     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY