MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    WYBORY
 
Grupa: WYBORY
Nazwa pozycji Wybory Samorządowe 2018
Opis Poniżej znajdują się informacje o wyborach samorządowych w bieżącym 2018 roku.

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Gminie Roźwienica na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. LINK
Data publikacji 2018-03-02
 
Załączniki:

 1. Informacja do pełnomocników komitetów wyborczych o możliwości rejestrowania więcej niż jednego kandydata na członków komisji wyborczych.pdf
 2. Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 18/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego.pdf
 3. Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 19/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego.pdf
 4. Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 20/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf
 5. Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 28/18 z dnia 27 lutego 2018 roku o zmianie zarządzenia Nr 19 / 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego.pdf
 6. Uchwała nr 245/XXXIV/2018 Rady Gminy Roźwienica z dnia 9 marca 2018 r., w sprawie podziału Gminy Roźwienica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
 7. Uchwała nr 247/XXXIV/2018 Rady Gminy Roźwienica z dnia 9 marca 2018 r., w sprawie podziału Gminy Roźwienica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach.pdf
 9. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie podziału województwa na okregi wyborcze ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okregach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.pdf
 10. Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.pdf
 11. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA z dnia 24 sierpnia 2018 roku o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.pdf
 12. Obwieszczenie o Urzędniku Wyborczym.pdf
 13. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf
 14. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf
 15. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy.pdf
 16. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 12 września 2018 r., dotycząca składu osobowego komisji oraz godzin dyżurowania.pdf
 17. Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych.
 18. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Roźwienica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf
 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 18 września 2018 roku o numerach obwodów głosowania, granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf
 20. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU z dnia 18 września 2018 r., o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
 21. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2018 r., w sprawie losowania członków TKW.pdf
 22. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1.pdf
 23. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.pdf
 24. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.pdf
 25. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.pdf
 26. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6.pdf
 27. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf
 28. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.pdf
 29. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.pdf
 30. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.pdf
 31. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.pdf
 32. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14.pdf
 33. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Roźwienica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.pdf
 34. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Roźwienica.pdf
 35. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Roźwienica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf
 36. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Roźwienicy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Roźwienica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 37. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Roźwienica.pdf
 38. Wyniki głosowania do Rady Gminy.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2018-03-02     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY