MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
Opis Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.6.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Pełna treść informacji wraz z załącznikami znajduje się poniżej.
Data publikacji 2018-02-16
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie AO.0050.6.2018 z dnia 14 lutego 2018r.pdf
 2. Załącznik do zarządzenia nr AO.0050.6.2018 z dnia 14 lutego 2018r.pdf
 3. Formularz ofertowy.doc
 4. Oświadczenie.doc

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2018-02-16     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY