MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Kompleksową dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Kompleksową dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018
Data publikacji 2017-11-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Zestawienie punktów poboru
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w post.
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia
 9. Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy
 10. Załącznik Nr 6.1. do SIWZ
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dostaw
 13. Załącznik nr 9 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia
 14. Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2017-11-08     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY