MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
Data publikacji 2017-07-20
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 5 Kosztorys ofertowy Zadanie Nr 1 Cząstkowice
 8. Załącznik Nr 6 Kosztorys ofertowy Zadanie Nr 2 Czudowice
 9. Załącznik Nr 7 Kosztorys ofertowy zadanie Nr 3 Wola Roźwienicka
 10. załącznik Nr 8 Przedmiar robót Zadanie Nr 1 Cząstkowice
 11. Załącznik Nr 9 Przedmiar robót Zadanie Nr 2 Czudowice
 12. Załacznik Nr 10 Przedmiar robót Zadanie Nr 3 Wola Roźwienicka
 13. Załącznik Nr 11 Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2017-07-20     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY