MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
Zamówienia do 30 000 €
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i/lub najem nieruchomości.
Opis Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz 2108 z poźn. zm.) Wójt Gminy Roźwienica podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na niżej wymienione nieruchomości.

Pełna treść znajduje się w załączniku poniżej.
Data publikacji 2017-04-03
 
Załączniki:

 1. załącnzik.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2017-04-03     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY