MENU
URZĄD GMINY
GMINA
Sołectwa
Statut
Jednostki organizacyjne
Planowanie przestrzenne
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    GMINA
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica
Data publikacji 2017-01-10
 
Załączniki:

 1. Obwieszzcenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica
 2. SUiKZP_gm_Rozwienica_cz_I_Uwarunkowania_www
 3. SUiKZP_gm_Rozwienica_cz_II_Kierunki_Rozwoju_www
 4. SUiKZP_gm_Rozwienica_PONS_rysunek_www
 5. SUiKZP_gm_Rozwienica_PONS_tekst_www
 6. SUiKZP_gm_Rozwienica_rysunek_1_Uwarunkowania_Rozwoju_www
 7. SUiKZP_gm_Rozwienica_rysunek_3_Kierunki_Rozwoju_www
 8. SUiKZP_gm_Rozwienica_rysunek_2_Infrastruktura_Techniczna_www

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2017-01-10     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY