MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
Data publikacji 2016-10-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 317897
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Zalacznik nr 1a formularz cenowy C11
 5. Zalacznik nr 1b formularz cenowy C12A
 6. Zalacznik nr 1c formularz cenowy C12W
 7. Zalacznik nr 1d formularz cenowy B21
 8. Zalacznik nr 1e formularz cenowy C21
 9. Załącznik Nr 2_Oświadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postępowaniu-1
 10. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 11. Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 12. załącznik Nr 5 Zestawienie punktów poboru energii_dla wykonawcy_Gmina
 13. Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2016-10-05     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY