MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
Data publikacji 2016-07-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2a - Formularz cenowy Cząstkowice
 5. Załącznik Nr 2b - Formularz cenowy Czudowice
 6. Załącznik Nr 2c - Formularz cenowy Wola Roźwienicka (1)
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w popstepowaniu
 8. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Załącznik Nr 5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. załącznik Nr 6 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiajacym
 11. Załącznik Nr 7 Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2016-07-19     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY