MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    Ochrona Danych Osobowych
 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w Gminie Roźwienica, został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:
• listownie, na adres: Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica
• za pośrednictwem poczty e–mail, na adres: iod.gmina@rozwienica.itl.pl
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2018-05-25

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr AO.120.7.2018 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Roźwienica
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).pdf
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).pdf
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).pdf
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.pdf
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - kwalifikacja wojskowa.pdf
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - FP1 - podatki.pdf
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - GK 1 - woda, śmieci.pdf
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RG_1_1.pdf
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RG_2_1_.pdf
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Kadry.pdf
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Rekrutacja.pdf
 13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zezwolenia, transport, agroturystyka.pdf
 14. Klauzula informacyjna skierowanie kierowca w straży.pdf
 15. Klauzula informacyjna umowa zlecenie.pdf

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY