MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    Przetargi zakończone
Liczba odwiedzin kategorii: 19139 
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2008-07-21

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP. 2018-05-01
Informacja o unieważnieniu postępowania na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-06-12
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-06-15
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska 2018-06-18
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2018-06-26
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra. 2018-06-27
Wyjaśnienie rozbieżności w postępowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra. 2018-06-29
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 - 2019. 2018-07-02
Informacja o treści złożonych ofert w opostepowaniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-07-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i unieważnieniu postepowania na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska 2018-07-04
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska 2018-07-04
Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2018-06-06
Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-06-01
Informacja o unieważnieniu postepowania na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-06-01
Informacja o złożonych ofertach w postępownaiu na Dostawę sprzętu ratowniczego - dla potrzeb jednostek OSP. 2018-05-04
Informacja o wynuiku postepowania na Dostawa sprzętu ratowniczego - dla potrzeb jednostek OSP 2018-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska 2018-05-08
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów budowlanych 2018-05-16
Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych 2018-05-22
Informacja o złożonych ofertach w postepowaqniu na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska 2018-05-24
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałow budowlanych-drugie postepowanie 2018-05-29
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-05-29
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska - Zadanie nr 1 2018-06-01
Informacja o unieważnieniu postepowania na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska - Zadanie Nr 2 2018-06-01
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra 2018-07-06
Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2018-07-11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-07-11
Informacja o treści złozonych ofert w postępownaiu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-04
Informacja o treści złożonych ofert w postępownaiu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-04
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-08
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym. 2018-10-10
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym. 2018-10-18
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym 2018-10-18
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 2018-11-05
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-11-13
Piąta odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-02
Czwarta odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-01
Trzecia odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-01
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 – 2019 2018-07-12
Informacja o wyniku postępowania na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra 2018-07-13
Informacja o wyniku postępowania na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 – 2019 2018-07-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska 2018-07-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2018-07-17
Informacja o udzieleniu zamówienia na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-24
Odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-27
Odpowiedź na złożone pytania do postepowania o zamówienie Nr RG.271.6.2018 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-28
Druga odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-28
Odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-11-19
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci nepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu 2013-12-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego 2017-09-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 2017-09-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" 2017-09-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018 2017-10-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-07-20
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów instalacyjnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2017-10-31
Ogłoszenie o zmianie zamówienia na dostawę materiałów insttalacyjnych. 2017-11-02
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów instalacyjnych dla Gminy Roźwienica 2017-11-06
Informacja o wynikach postępowania na Dostawę materiałów instalacyjnych dla gminy Roźwienica 2017-11-08
Ogłoszenie o zamówieniu na Kompleksową dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2017-11-08
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018 2017-09-18
Odpowiedź na zapytania do postępowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018 2017-09-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna opałowego. 2017-09-12
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-07-20
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 2017-07-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego 2017-08-10
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” 2017-09-01
Ogłoszenie o zamówieniu na na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 2017-09-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępownaiu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-09-04
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2017-09-05
Informacja o wyniku postępowania na sprzedaż drewna uzytkowego 2017-09-06
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" 2017-09-11
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 2017-09-11
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potzreb Gminy Roźwienica w roku 2018. 2017-11-17
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2018 roku. 2017-12-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica w roku 2018. 2017-12-08
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica 2018-02-22
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica 2018-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy 2018-02-26
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice. 2018-03-14
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-03-22
Wyjasnienia do postępowania na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-03-28
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-04
Informacja o wyniku postepowania na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-05
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów - dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów - dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2018-02-16
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica. 2018-02-13
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym 2018-02-13
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2017-12-15
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2018-01-02
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych 2018-01-24
Informacja o złozonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych 2018-01-29
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych 2018-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2018-02-01
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym. 2018-02-02
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2018-02-09
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2018-02-12
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym 2018-02-12
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-27
Informacja o treści złozonych ofert w postępownaiu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-11-22
Ogłoszenie o zamówieniu na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-09-18
Ogłoszenie o zamóiweniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-17
Informacja o tresci złożonych ofert w postepowaniu na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach 2019-10-18
Informacja o tresci złożonych ofert w postepowaniu na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska 2019-10-18
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-21
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-22
Informacja o wyniku postepowania na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach 2019-10-23
Informacja o wyniku postepowania na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska 2019-10-23
Drugie wyjaśnienie do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-24
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie instalacji Co i gazowej w budynku WDK Bystrowice 2019-10-29
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-16
Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-16
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-11
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę odcinka sieci wodociagowej PE 90. 2019-09-19
Informacja o złożonych ofertach na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-09-26
Informacja o złożonych ofertach postępowaniu na Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 90 2019-09-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-09-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 90 2019-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie usługi polegajacej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-09
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska. 2019-10-10
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach 2019-10-10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie usługi polegajacej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 _ II zmiana 2019-10-11
Informacja o treści złożonych ofert w postępwoaniu na Wykonanie instalacji C,.O. i gazowej w budynku WDK Bystrowice 2019-11-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-11-13
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-14
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica 2019-12-12
Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020 2019-12-12
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica. 2019-12-13
Informacja o złożonych iofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2019-12-30
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2019-12-30
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu 2020-01-16
Ogłoszenie o zamóiwneiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020. 2020-01-15
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice. 2020-01-17
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice 2020-01-30
Informacja o wynuiku postępowania na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice 2020-02-03
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020. 2019-12-11
Informacja o wyniku postepowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-12-11
Informacja io treści złożopnych ofert w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-12-05
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-14
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-15
Wyjaśnienie do postepowania na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-18
Informacja o wyniku postepwoania na Wykonanie instalacji C,.O. i gazowej w budynku WDK Bystrowice 2019-11-20
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 r. 2019-11-22
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-25
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-11-27
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica 2019-11-29
Informacja io treści złożopnych ofert w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 r. 2019-12-02
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020. 2019-12-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu 2020-03-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica 2019-01-16
Ogłoszenie o zamówineiu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów. 2019-01-16
Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-01-24
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów 2019-01-31
Informacja o wyniku popstępowania na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów 2019-02-01
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-07
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż trybun demontowalnych. 2019-02-07
Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-02-13
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Dostawa i montaż trybun demontowalnych 2019-02-20
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-02-22
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-20
Informacja o wyniku postepowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-01-16
Informacja o złożonych ofertach w postepownaiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-01-11
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-11
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019. 2018-12-19
Informacja o treści złozonych ofert w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-19
Ogłoszenie o planowanym zakupie na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica w roku 2019. 2018-12-27
Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019 2018-12-28
Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019. 2018-12-28
Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-01-04
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2019-01-04
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2019-01-04
Informacja o wyniku popstępowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica 2019-02-25
Informacja o wyniku popstępowania Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-25
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa i montaż trybun demontowalnych 2019-02-25
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych na działce Nr 951 w Woli Roźwienickiej 2019-09-11
Zawiadomienie o wyborze oferty w postepownaiu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka. 2019-07-25
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-26
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej 2019-07-26
Informacja o wynikach postępowania na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej 2019-07-26
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2019-08-12
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-08-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2019-08-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-08-26
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych na działce Nr 951 w Woli Roźwienickiej 2019-08-30
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej 2019-07-19
Informacja o ponownym wyborze wykonawcy w postepowaniu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów 2019-02-27
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub SENIOR+. 2019-05-10
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub „SENIOR+” 2019-05-22
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub „SENIOR+” 2019-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-07-03
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-11
Informacja o unieważnieniu postępowania na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-22
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót remontowych pałacu w Roźwienicy 2019-07-12
Wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie pn. remont pałacu w Roźwienicy 2019-07-15
Wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie pn. remont pałacu w Roźwienicy 2019-07-15
Informacja o treści zożonych ofert w postępowaniu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-07-17
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na remont obiektu mostowego na potoku Jodłówka w miejscowości Czudowice 2016-08-26
Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016 2015-12-23
Informacja z złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-12-23
Informacja o złozonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016 2015-12-23
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016 2015-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-12-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2015-11-16
Wyjaśnienie Nr 8 do postepowania przetargowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, 2015-11-10
Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-06
Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-06
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-12-23
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej 2016-05-13
Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Węgierce. 2016-08-26
Ogłoszenie o postępowaniu na remont mostu na potoku Jodłówka w m-ci Czudowice 2016-08-19
Ogłoszenie o postępowaniu na Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Węgierce 2016-08-19
Informacja o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017 2016-08-10
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych 2016-08-09
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2016-07-19
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017 2016-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017 2016-07-07
Informacja o unieważnieniu postępowania na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej. 2016-06-22
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej 2016-05-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-02
Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-10-30
Informacja o złozonych ofertach w postępowaniu na dowóz uczniów do szkół w roku 2015 i 2016 2015-07-14
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na wykonanie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Roźwien ica w roku szkolnym 2015 i 2016. 2015-07-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-02-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-26
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie do postępowania na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-15
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-08
Informacja o wynikach postepowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-12-22
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-12-22
Informacja o planowanym zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-12-08
Informacja o wynikach postępowania na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Roźwienica w roku szkolnym 2015 i 2016. 2015-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-08-27
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-10-30
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-10-14
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica 2015-10-14
Informacja o złozonych ofertach na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica 2015-10-14
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2015-09-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-09-17
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-09-16
Wyjaśnienia do postępowania przetargowego na: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica. 2015-09-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-07-20
Informacja o wyniku postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-16
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica. 2017-03-31
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych 2017-03-27
Informacja o wyniku postępowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017 2016-12-23
Informacja o wyniku postępownia na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017. 2016-12-23
Informacja o unieważnieniu postepowania na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku. 2016-12-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018 2016-12-23
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017. 2016-12-21
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-12-19
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku. 2016-12-15
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018 2016-12-15
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych. 2017-04-04
Informacja o wyniku postępowania na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych 2017-04-04
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego 2017-08-29
Informacja o wynikach II przetargu na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018". 2017-08-16
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-08-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018. 2017-07-13
Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna użytkowego. 2017-06-06
Informacja o wyniku postepowania na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 2017-05-12
Informacja o wyniku postepowania na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2017-05-12
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 2017-05-11
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegająca na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest ( płyt azbestowo - cementowych, falistych i płaskich). 2017-05-02
Odpowiedź na zapytanie do postępowania na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica. 2017-04-12
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017. 2016-12-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-12-13
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017. 2016-12-09
Zmiana terminu składania ofert w postepowaniu na „Zaciągniecie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów” 2016-10-13
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu Nr RG.271.4.2016 na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-11
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu Nr RG.271.4.2016 na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-11
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego 2016-10-06
Ogłoszenie o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego 2016-10-05
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-05
Informacja o wyniku postepowania na Wykonnaie oświetlenia boiska sportowego w Wegierce. 2016-09-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka. 2016-08-31
Informacja o złożonych ofertach w postępownaiu na Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węgierce 2016-08-29
Informacja o unieważnieniu postępowania na Remont obiektu mostowego na potoku Jodłówka w miejscowości Czudowice. 2016-08-29
Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na „Zaciągniecie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów” 2016-10-14
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Roźwienica 2016-10-18
Informacja o wyniku postępowania na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2016-11-17
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2016-11-17
Ogłoszenie o zamóiwniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku. 2016-12-09
Ogłoszenie o zamówieniu na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2016-11-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Roźwienica 2016-11-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępownaiu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-11-09
Wyjaśnienie Nr 2 do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2016-10-31
Wyjaśnienia do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2016-10-26
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018 2016-12-06
Wyjaśnienie Nr 3 do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-11-09
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej. 2013-02-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-03-05
Wyjaśnienie do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” 2013-03-08
Wyjaśnienie Nr 2do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” 2013-03-11
Wyjaśnienie Nr 3 do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” 2013-03-12
Informacja z sesji otwarcia ofert na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej. 2013-03-14
Zawiadomienie o unieważnieniu części postepowania na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej. 2013-03-14
Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej – II przetarg 2013-03-14
Zawiadomienie o unieważnieniu części postepowania na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - zadanie Nr 3 2013-03-21
Wyjaśnienie do przetargu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-02-21
Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, na Wykonanie usługi 2012-11-20
Informacja o wynikach postępowania na konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2013 r. 2013-01-08
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-02-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - zadanie 2013-03-21
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbudowa uj 2013-03-21
Wyjaśnienie Nr 1 do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej- II przetarg.” 2013-03-22
Wyjaśnienie do postępowania na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-19
Wyjaśnienie do postępowania na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach. 2013-04-19
Informacja z sesji otwarcia ofert na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-24
Zawiadomienie i unieważnieniu postepowania na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach 2013-04-24
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg 2013-04-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-26
Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 2013-04-30
Informacja z sesji otwarcia ofert na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg 2013-05-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 2013-05-10
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 2013-04-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa Gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Roźwienica 2013-04-12
Wyjaśnienie Nr 1 do przetargu na Dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody 2013-03-22
Wyjaśnienie Nr 2 do przetargu na Dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody 2013-03-22
Informacja z sesji otwarcia ofert na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - II przetarg 2013-03-28
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i roz 2013-03-28
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica 2013-03-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wym 2013-04-05
Informacja z sesji otwarcia ofert na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica 2013-04-05
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej._ II przet 2013-04-10
Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy na Wycenę nieruchomości będących własnością Gminy Roźwienica. 2013-04-11
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach 2013-04-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg 2013-05-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-02-26
Zawiadomienie o wyborze oferty na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-06-06
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Roboty uzupełniające na zadaniu Rozbudowa sieci wodociagowej w m-ci Wola Węgierska 2012-06-08
Ogłoszeniu o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-06-08
Informacja o sprostowaniu zapisu SIWZ na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-11
Informacja o sprostowaniu Formularza ofertowego w przetargu na Dostawę samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-06-15
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-06-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP. 2012-08-14
Informacja z sesji otwarcia ofert na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-06-06
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-06-06
Wyjasnienie do przetargu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-05-07
Informacja z sesji otwarcia ofert na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-05-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-05-16
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-05-24
Wyjaśnienie do przetargu na dostawę samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-05-28
Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica. 2012-05-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-05-30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-01
Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2012-06-01
Wyjaśnienie do przetragu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-06-05
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-07-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-07-04
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-05
Wyjaśnienie do postępowania na wykonanie drogi do gruntów rolnych w m-ci Wola Roźwienicka 2012-09-11
Wyjaśnienie do postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego 2012-09-12
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu "Bawimy się u uczymy, idąc po sukces" 2012-09-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu "Bawimy się i uczymy, idąc po sukces" 2012-09-14
Informacja o wynikach postępowania na Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych na terenie gminy Roźwienica. 2012-09-14
Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RG 2012-09-17
Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RG. 2012-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-10-31
Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont po powodzi drogi gminnej oznaczonej jako działka Nr 576 w miejscowości Węgierka i działka Nr 301/1 w Woli Węgierskiej 2012-11-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont po powodzi drogi gminnej oznaczonej jako działka Nr 576 w miejscowości Węgierka i działka Nr 301/1 w Woli Węgierskiej 2012-11-02
Wyjaśnienie do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-11-07
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie drogi do gruntów rolnych w Woli Roźwienickiej 2012-09-10
Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu „Bawimy się i uczymy, idąc po sukces”. 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-07-06
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-09
Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-13
Wyjaśnienie do postepowania na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-17
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-17
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-19
Ogłoszenie o zamowieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-23
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-26
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu Bawimy się i uczymy, idąc po sukces 2012-09-05
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych na terenie gminy Roźwienica. 2012-09-07
Wyjaśnienie Nr 2 do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-11-08
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2014-06-06
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-07-23
Informacja o wyniku postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-07-24
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi na działce Nr 582 w Węgierce. 2014-09-02
Wyjaśnienie do zamówienia na Remont drogi na działce Nr 582 w Węgierce. 2014-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-08
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8 na Remont drogi 2014-09-09
Informacja o wybranej ofercie w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8 na Remont drogi 2014-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce. 2014-09-09
Wyjaśnienie do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-12
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa samochodu pożarniczego 2014-07-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015 2014-07-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 2014-06-13
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych 2014-06-17
Informacja o wyniku postępowania na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Rudołowice. 2014-06-27
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych 2014-07-02
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015 2014-07-02
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2014-07-03
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w postepowaniu na Remont dróg gminnych zadanie Nr 3, 5 i 6 2014-07-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie remontu dróg gminnych zadanie |NR 1, 2, 4, i 7 2014-07-07
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Dostawa samochodu pożarniczego 2014-07-11
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-07-14
Wyjaśnienie do postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica. 2014-07-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Węgierka 2014-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Rudołowicach 2014-09-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Budowa sali gimnastycznej w Węgierce - druga zmiana terminu składania ofert 2014-09-25
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-11-04
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-11-05
Informacja o wynikach postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-11-13
Informacja o wyniku postepwoania na Dostawa wyposażenia kuchni 2014-08-14
Informacja o wynikach postepwoania na dostawę krzeseł drewnianych tapicerowanych 2014-08-14
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica 2014-11-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w Węgierce 2014-11-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-11-24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica 2014-11-26
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-12-08
Informacja o wynikach postępowania na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-12-08
Wyjaśnienie do postepowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica Nr 2,3,4,5, i 6 2014-10-31
Wyjaśnienie do postepowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-10-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2015. 2014-09-30
Wyjaśnienie do postępowania na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach. 2014-10-02
Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na Budowę sali gimnastycznej w Wegierce. 2014-10-03
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach 2014-10-07
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce. 2014-10-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach. 2014-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej w Wegierce. 2014-10-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Węgierka 2014-10-16
Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-10-17
Uzupełnienie dokumentacji do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica 2014-10-22
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w Węgierce 2014-10-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-05-07
OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ROŹWIENICA 2013-06-03
Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-08-19
Wyjaśnienie do przetargu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-09-12
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-09-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawe energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2014. 2013-11-18
Uzupełnienie i zmiana załączników do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2014 roku 2013-11-21
Informacja z sesji otwarcia ofert na dostawę energi elektrycznej dla gminy Roźwienica w 2014 roku. 2013-11-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę energii elektryzcnej dla Gminy Roźwienica w roku 2014. 2013-12-05
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r 2013-12-06
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r 2013-12-16
Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbu 2013-03-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014 2013-08-05
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Roźwienica 2013-06-11
Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn."Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2013-06-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Roźwienica. 2013-06-27
Informacja z sesji otwarcia ofert na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2013-06-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepownaiu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2013-06-28
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014 2013-07-05
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka 2013-07-05
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014 2013-07-12
Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka 2013-07-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka 2013-07-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2014. 2013-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-09
Uzupełnienie dokumentacji technicznej do postepowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-14
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-03-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2014-03-31
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę 2014-04-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę 2014-04-02
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-04-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-04-25
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu w postępowaniu do 30 tys. Euro na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Ru 2014-05-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 2014-05-23
Wyjaśnienia do postępowania na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Rudołowice. 2014-05-27
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę 2014-03-18
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-03-17
Uzupełnienie przedmiaru robót do postępowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-16
Wyjaśnienie Nr 3 do postepowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-21
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-27
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra. 2014-02-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-02-10
Ogłoszenie o zmian ie ogłoszenia w posępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-02-17
Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-02-21
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-02-27
Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2014-03-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-03-12
Wyjaśnienie do postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica’’ 2014-03-14
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna – Rudołowice 2014-06-02
Ponowne ogłoszenie o wybozre oferty na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-04-17
Drugie wyjaśnienie do przetargu na kanalizacje 2010-02-11
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-05-24
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-05-27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy ogłasza przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla: Uczestników projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica” współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 2010-06-07
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka 2010-06-09
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka 2010-06-09
Ogłoszenie o przetargu Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Roźwienica realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy 2010-06-15
Przetarg na odbudowę dróg po powodzi w miejscowości Bystrowice, Cząstkowice, Wola Roźwienicka, Węgierka i Wola Węgierska 2010-06-17
Zaproszenie do składania ofert na Usługi integracji społecznej 2010-06-18
Wyjaśnienie do przetargu Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Roźwienica realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy 2010-06-18
Dokumenty dodatkowe do sporządzenia oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckow 2010-06-21
Przetarg na wykonanie wymiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Centrum Kulturalnego w Roźwienicy 2010-06-21
Dokumenty do przetargu na kredyt długoterminowy 2010-05-17
Ogłoszenie o przetargu remont ogrodzenia w Rudołowicach 2010-05-11
Trzecie wyjaśnienie do przetargu na kanalizację 2010-02-12
Informacja z sesji otwarcia ofert 2010-02-15
Ogłoszenie o wyborze oferty 2010-03-12
Ogłoszenie o przetargu 2010-03-12
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2010-03-19
Informacja z sesji otwarcia ofert 2010-03-22
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2010-03-24
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010-04-29
Ogłoszenie o przetargu _ udzielenie kredytu długoterminowego 2010-05-10
Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego 2010-05-10
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej 2010-07-02
Zawiadomienie o wynikach przetargu na zadanie, Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy współfinansowanego 2010-06-22
Zaproszenie do złozenia oferty na roboty budowlane 2010-06-23
INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU I WYBORZE OFERTY 2010-06-29
Ogłoszenie o przetargu Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach Nr 537/2 i 573 w Woli Węgierskiej 2010-07-21
Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług integracji społecznej 2010-07-21
Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług szkoleniowych i usług dla rodzin - Dodatkowe środki 2010-07-21
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-07-23
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-08-10
Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci i młodzieży do szkół 2010-08-12
Ogłoszenie o przetargu - wymiana stolarki okiennej 2010-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu 2010-08-19
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010-08-20
Wyjaśnienie do przetargu na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach 2010-08-25
Wyjaśnienie do przetargu na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach zmiana formularza cenowego 2010-08-25
Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług szkoleniowych 2010-06-21
Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego_ drugi przetarg 2010-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-17
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-06-30
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-01
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-07-01
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej 2010-07-02
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-06
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-06
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-07-06
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-13
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-13
Zawiadomienie o unieważnieniu przatargu 2010-07-19
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 2010-08-30
Odbudowa po powodzi dróg Nr 971 w Rudołowicach i Nr 301/1 w Woli Węgierskiej 2010-04-12
Ogłoszenie o wyborze oferty drogi po powodzi 2009-04-28
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Chorzów 2009-05-05
Ogłoszenie o wynikach konkursu 2009-05-13
Ogłoszenie o wyborze oferty_samochód strażacki OSP Chorzów 2009-05-20
Dostawa materiałów budowlanych dociepleniowych 2009-06-05
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2009-06-19
Ggłoszenie o przetargu na dostawę materiałów ociepleniowych 2009-06-19
Wyjaśnienie do przetargu na dostawę materiałów dociepleniowych 2009-06-23
Wyjaśnienie do przetargu na dostawę materiałów dociepleniowych 2009-06-25
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę materiałow ociepleniowych 2009-06-30
Zawiadomienie o wyborze oferty 2009-08-03
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań Gminy 2009-04-16
Odbudowa dróg po powodzi. 2009-04-06
Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki 2009-03-06
Ogłoszenie o wyborze oferty 2009-03-03
Ogłoszenie o przetargu ustnym na spredaż samochodu 2010-04-23
Rozbudowa i nadbudowa budynku WDK w Chorzowie. 2008-09-26
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009 2009-02-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2009-02-24
Ogłoszenie o wynikach konkursu na wolne stanowisko 2009-02-11
Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 1 11809 R relacji Wola Roźwienicka - Bystrowice gm. Roźwienica powiat jarosławski, 2009-01-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2008-11-17
Wyjaśnienie do przetargu 2009-03-13
otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 2009-03-24
Przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy dróg po powodzi 2009-08-04
Przetarg nieograniczony na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2009-08-04
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi po powodziw m-ci Więckowice 2009-09-22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-11-26
Zakup samochodu terenowego 2009-11-27
Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu 2009-11-30
Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu_2 2009-11-30
Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu_3 2009-12-01
Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2009-12-03
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę samochodu 2009-12-07
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2009-12-30
Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica 2009-12-30
Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka. 2010-01-23
Wyjaśnienie do przetargu na kanalizację 2010-02-09
Zaproszenie do składania ofert na otwarty konkurs na realizację zadania Gminy o nazwie Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu. 2009-11-25
Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu Na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci 2009-11-17
Ogłoszenie o wyborze oferty 2010-04-14
Dowóz dzieci i młodzieży do szkól w oparciu o bilety miesięczne 2009-10-06
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki 2009-10-06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-10-15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-10-15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-10-16
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci na działkach Nr 984/1 i 984/2 w Roźwienicy gm. Roźwienica, 2009-10-22
Wyjaśnienie do przetagu na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy. 2009-11-10
Wyjaśnienie dot. przetagu na zagospodarowanie zabytkowego parku 2009-11-10
Wyjaśnienie dot. przetagu na zagospodarowanie zabytkowego parku 2009-11-12
Wyjaśnienie do przetagu na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy. 2009-11-13
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010. 2010-02-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola 2011-06-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Węgierce 2011-09-16
Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-09-16
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pn. Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w miejscowościach Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowice, Więckowice, Czą 2011-09-30
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica 2011-10-05
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-10-06
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-10-06
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej po powodzi w Rudołowicach 2011-10-07
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pn. Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w miejscowościach Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowi 2011-10-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2012-01-02
Zawiadomienie o wyborze oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Tyniowice 2011-09-15
Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-09-13
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Tyniowice 2011-09-13
Informacja z sesjo otwarcia ofert na zadanie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgie 2011-06-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych 2011-06-24
Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg po powodzi w miejscowości Chorzów 2011-06-24
Sprzedaż bezprzetargowa drewna w sołectwie Chorzów. 2011-06-28
Ogłoszenie o przetargu _ WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” 2011-06-30
Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2011-07-07
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-08-30
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-09-06
Informacja z sesji otwarcia na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Węgierce 2011-09-07
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-09-08
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadaniu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Roźwienica i Mokra 2011-09-09
Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica 2011-10-20
Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont drogi gminnej po powodzi w Rudołowicach 2011-10-21
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa drogi po powodzi w miejscowości Węgierka 2012-03-09
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy 2012-03-12
Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica 2012-03-13
Wyjaśnienie do przetargu na wykonanie Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy 2012-03-20
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2012-03-23
Wyjaśnienie do przetragu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2012-03-26
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa drogi po powodzi w miejscowości Węgierka 2012-03-26
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy 2012-03-27
Informacja o powtórzeniu nowych czynności w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-04-02
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn. Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2012-04-10
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-04-17
Informacja z sesjo otwarcia ofert na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-03-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica 2012-03-05
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-03-02
Wyjaśnienie do przetargu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-26
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica 2011-11-10
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych w roku 2012 2011-12-15
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2012 2011-12-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliw płynnych w roku 2012. 2011-12-22
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica 2012-02-10
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-02-20
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-02-28
Ogłoszenie o zamówieniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-04-27
Informacja z sesji otwarcia ofert Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach 2010-08-30
Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica 2010-12-02
Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica 2010-12-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica 2010-12-07
Ogłoszenie o przetargu - Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-22
Wyjaśnienie do przetargu na odbiór i wywózka odpadów Komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-27
Zmiana ogłoszenia w pzretargu na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-27
Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawa paliw płynnych w roku 2011. 2010-12-27
Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert 2010-12-27
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-30
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Węgierskiej i Mokrej. 2010-11-23
Wyjaśnienie do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Węgierska i Mokra 2010-11-17
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach 2010-09-03
Zawiadomienmie o unieważnieniu przetargu Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach 2010-09-03
Zawiadomienie o wyborze oferty na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach 2010-09-28
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2010-10-04
Ogłoszenie o przetargu remont dróg po powodzi 2010-10-22
Ogłoszenie o przetargu - budowa kanalizacji 2010-10-25
Wyjaśnienie do przetargu na odbudowę dróg po powodzi 2010-10-27
Wyjaśnienie do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Węgierska i Mokra 2010-11-10
Informacja z sesji otwarcia ofert Remont dróg po powodzi 2010-11-10
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg po powodzi 2010-11-10
Otwarty konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych. 2010-11-16
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i najem nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica 2011-03-31
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe... 2011-04-11
Informacja z sesji otwarcia ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach 2011-04-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej 2011-05-05
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Remont dróg po powodzi w miejscowościach Węgierka , Wola Węgierska i Chorzów Zadanie Nr 3 2011-05-05
Informacja z sesji otwarcia ofert Remont dróg po powodzi w miejscowościach Węgierka , Wola Węgierska i Chorzów 2011-05-05
Wyjaśnienei do pzretargu na Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej 2011-05-10
Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice oraz Cząstkowice 2011-05-23
Czas na aktywność w Gminie Roźwienica 2011-05-23
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna. 2011-06-09
Informacja z sesji otwarcia Ofert na zadanie Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2011-05-30
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice 2011-06-01
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej _ dokumenty dodatkowe 2011-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej 2011-04-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach 2011-04-22
Ogłoszenie o zamówieniu -udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica 2011-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu-udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgie 2011-04-13
Wyjaśnienie do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.2.2011 2011-04-14
Wyjaśnienie do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.3.2011 2011-04-14
Dodatkowe dokumenty do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.2.2011 2011-04-15
Ogłoszenie o przetargu - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach 2011-04-18
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica 2011-04-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowic 2011-04-21
Ogłoszenie o zamówieniu - II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica 2011-04-21
Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Cho 2011-04-22
Przetarg na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystr 2011-06-08
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy. 2014-05-20
Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Rudołowicach. 2014-05-20     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY