Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi aktualne

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 1474
Nazwa pozycji Data
I przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Star 2018-03-20
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-06-12
Drugi ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości. 2019-12-30
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości - Roźwienica 2020-10-21
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
IV Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna 2013-07-26
II ustny przetarg na sprzedaż lub dzierżawę nieuchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-07-31
II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica. 2013-08-28
I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego 2013-08-29
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Roźwienicy 2013-09-09
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Tyniowicach 2013-09-09
Wyniki II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2013-09-27
II ustny ograniczony przetargna dzierżawę nieruchomości w Woli Roźwienickiej 2013-10-14
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-10-14
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-18
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-28
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości 2013-11-12
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości 2013-11-12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu 2013-11-20
Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-12
Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-19
Pierwszy ustny przetarg ograniczony i nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w sołectwach Roźwienica i Czudowice. 2014-02-06
Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-13
II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-22
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości 2014-07-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2014-12-01
Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica. 2014-12-09
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu. 2014-12-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-01-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-01-26
Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autystycznych na terenie gminy Roźwienica. 2015-02-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-02-19
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Bystrowice 2015-03-23
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Czudowice 2015-03-23
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-04-02
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Bystrowice 2015-06-24
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Tyniowice 2015-06-24
Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Więckowice 2015-06-24
Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Węgierce 2015-06-24
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Roźwienica 2015-06-24
Lista osób zakwalifikowanych do uzcestnictwa w przetargu na dzierżawe i sprzedaż nieruchomości 2015-07-20
Ogłoszenie o przetrgu na najem lokalu w budynku WDK w Roźwienicy. 2015-07-22
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Więckowicach. 2015-07-27
II ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Tyniowice na dzierżawę nieruchomości położonych w Tyniowicach 2015-07-27
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Roźwienicy. 2015-07-27
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Węgierce. 2015-07-27
Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości. 2015-10-13
I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Wola Roźwienicka i Rudołowice na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości. 2015-12-03
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2015-12-18
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czudowicach. 2016-01-18
Zapytanie ofertowe - urny wyborcze 2016-05-25
Informacja o złożonych ofertach - urny wyborcze 2016-06-09
Informacja o wyborze oferty na dostawę urn wyborczych 2016-06-10
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2016-07-07
Wykaz osób do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2016-08-08
Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica i sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Roźwienica. 2016-08-12
Dodatkowe dokumenty do ogłoszenia o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego. 2016-10-12
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Chorzowie. 2017-01-02
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2017-01-02
Plan zamówień publicznych na rok 2017 _Gmina Roźwienica 2017-02-13
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2017-03-01
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i/lub najem nieruchomości. 2017-04-03
Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomośc 2017-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2 2017-04-19
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. 2017-04-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-05-08
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-19
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-22
ZAPYTANIE OFERTOWE 2017-08-22
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-10-03
Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-11-07
O G Ł O S Z E N I E O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-11-21
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-11-27
II przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-12-01
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie nieruchomości. 2017-12-11
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-12-15
II Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-12-27
I ustny przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2018-01-17
Plan zamówień publicznych na rok 2018 2018-01-18
Lista osób zakwalikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie/dzierżawę nieruchomości. 2018-01-30
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-01-31
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - ograniczony 2018-01-31
Drugi ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości. 2018-02-16
Informacja o wyniku przetargu - nieruchomości. 2018-02-20
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni 2018-02-27
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice 2018-03-01
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-01
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice 2018-03-01
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice 2018-03-02
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica 2018-03-02
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-05
Informacja o złożonych ofertach na dostawę materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-06
Informacja o wyniku zapytania - dostawa materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-08
Ogłoszenie - unieważnienie przetargu na sprzedaż drewna 2018-03-12
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-03-14
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica. 2018-03-14
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-03-14
III przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Żuk 2018-03-20
Przetarg ofertowy - samochód pożarniczy marki FS Lublin model Żuk 2018-03-29
Informacja o złożonych ofertach - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
Informacja o wyniku złożonych ofert - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-04-17
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-04-18
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-04-19
Ogoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-04-30
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-05-11
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-05-11
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2018-05-11
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-21
Odpowiedź na zapytanie - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-26
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-31
I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, gruntów - Bystrowice 2018-12-04
I ustny nieograniczony przetarg, na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Węgierka Chorzów. 2018-12-04
I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Roźwienica, Tyniowice Wola Węgierska. 2018-12-04
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2018-12-31
Informacja - wyniki przetargów związanymi z nieruchomościami. 2019-01-07
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-01-18
II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, nieruchomości w Węgierce. 2019-01-23
II ustny ograniczony przetarg na najem, nieruchomości w Woli Węgierskiej. 2019-01-23
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-02-08
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 2019-02-25
Wynik II przetargu na najem i sprzedaż nieruchomości. 2019-03-01
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-03-01
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego 2019-03-20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego 2019-03-22
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-03-29
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-04-03
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2019-04-25
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna 2019-04-25
Ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon 2019-05-07
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon. 2019-05-20
Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego. 2019-07-03
Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego. 2019-07-08
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2019-08-09
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2019-10-21
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2019-11-04
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na nieruchomości. 2019-11-18
Ogłoszenie II o przetargu sprzedaż samochodu marki Jelcz. 2019-11-19
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dzierżawę nieruchomośc 2019-11-22
Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze 2020-01-07
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2020-01-17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. 2020-01-22
Plan zamówień publicznych Gminy Roźwienica na rok 2020 2020-01-28
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 2020-02-21
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2020-02-25
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2020-03-05
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowicach. 2020-03-05
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Rudołowicach. 2020-03-17
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2020-03-17
I przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 2020-04-16
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 08.05.2020 r. 2020-05-08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 12.05.2020 r. 2020-05-12
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2020-05-20
Informacja o treści złożonych ofert - sprzedaż drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2020-05-20
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Rudołowicach. 2020-05-26
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowice i Wola Roźwienicka 2020-05-29
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowicach i Woli Roźwienickiej. 2020-05-29
Informacja o trewści złożonych ofert - zakup drewna 2020-06-24
III przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 2020-07-01
Ogłoszenie o planowanym zakupie - odebranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest. 2020-07-24
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf 2020-08-03
Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości - poł. w Rudołowicach 2020-08-05
Informacja o złożonych ofertach - uzuwanie wyrobów zawierających azbest. 2020-08-07
Przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości - Rudołowice 2020-10-21
Przetarg ofertowy ograniczony na dzierżawę nieruchomości - Chorzów 2020-10-21
Przetarg ograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości - Cząstkowice. 2020-10-21
Przetarg nieograniczony ofertowy na najem nieruchomości - Węgierka. 2020-10-21
Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi po powodzi na działce Nr 928 w miejscowości Wola Węgierska 2020-11-18
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości. 2020-11-27
Zapytanie ofertowe Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK) 2020-11-30
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż, dzierżawę najem nieruchomości 2020-12-03
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż drewna w Tyniowicach. 2020-12-08
Ogłoszenie o II przetargu - sprzedaż drewna w Tyniowicach. 2020-12-22
Pierwszy przetarg ograniczony dla mieszkańoców wsi Wola Roźwienicka na dzierżawę nieruchomości 2021-02-24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-02-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r 2021-03-17
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont budynku Pałacu w Roźwienicy - remont tarasów i schodów zewnętrznych 2021-03-19
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie izolacji termicznej stropu w budynku pałacu w Roźwienicy 2021-03-19
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ograniczonym dla mieszkanców wsi Wola Roźwienicka. 2021-03-29
Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Woli Roźwienickiej. 2021-03-31
Pierwszy przetarg ofertowy ograniczony dla mieszkańców wsi Rudołowice - sprzedaż drewna 2021-04-12

Załączniki

  • 2021-03-29 | 10:55:17

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 6