MENU
URZĄD GMINY
GMINA
Sołectwa
Statut
Jednostki organizacyjne
Planowanie przestrzenne
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
PRZETARGI
Zamówienia do 30 000 €
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
    Sołectwa
Liczba odwiedzin kategorii: 2894 
 
 
REFERAT ROZWOJU GOSPODARKI, INWESTYCJI,
OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
 
Nr karty
Nazwa usługi
RG/01
Podział nieruchomości – zatwierdzenie projektu podziału
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/02
Zamiana nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/03
Rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/04
Sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Roźwienica w drodze przetargu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/05

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Roźwienica w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/06
Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/07
Wydzierżawienie nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/08
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/09
Oddanie nieruchomości w użyczenie
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/10
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/11
Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/12
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/13
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
*
*
RG/14
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek PDF
zgloszenie.pdf
Wniosek DOC
zgłoszenie.doc
RG/15
Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/16
Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane
*
*
RG/17
Wydanie nakazu wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko.
*
*
RG/18
Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania.
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/19
Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie
*
*
RG/20
Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie
*
*
RG/21
Decyzja o warunkach zabudowy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/23
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/24
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2013-02-12     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY