MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
     BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach
 
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie chodnika na działce nr 787 w Rudołowicach
 
Informacja o wyniku postepowania na Budowa linii oświetlenia ulicznego w Roźwienicy
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w Roźwienicy
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica Przeznaczonego do sprzedaży najmu i dzierżawy
 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania RG.6733.11.2020
 
Obwieszczenie o wsczęciu postepowania znak RG.6733.12.2020
 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania znak RG.6733.13.2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Roźwienicy
 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
 
Informacja o wyniku postępowania na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica.
 
Informacja o złożonych ofertach - uzuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości - poł. w Rudołowicach
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf
 
Ogłoszenie o planowanym zakupie - odebranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest.
 
Postanowienie Starosty Jarosławskiego o wszczęciu postepowania scaleniowego w miejscowości Chorzów Gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa i remont dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2020-2021
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020
 
III przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.1.2020.AD.5
 
Informacja o trewści złożonych ofert - zakup drewna
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - remont elewacji budynku
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowicach i Woli Roźwienickiej.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - remont klatki schodowej
 
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Rudołowicach.
 
Wykaz osób którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2019 r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu na sprzedaż nieruchomości.
 
Informacja o treści złożonych ofert - sprzedaż drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 12.05.2020 r.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 08.05.2020 r.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr CP.4.2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont budynku Pałacu w Roźwienicy - remont klatki schodowej
 
II przetarg nieograniczony ofertowyna sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica.
 
I przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej
 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Roźwienickiej.
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Roźwienickiej
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.03.2020 r.
 
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Rudołowicach.
 
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont pałacu w Roźwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Roźwienickiej.
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowicach.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Tyniowice
 
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.3.9.2019.PW.18
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.3.9.2019.PW.19
 
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.
 
Informacja o wynuiku postępowania na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice
 
Plan zamówień publicznych Gminy Roźwienica na rok 2020
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 2020 r.
 
Obwieszczenie RDOŚ w rzeszowie WOOŚ.420.3.9.2019.PW.6 z dnia 07.01.2020
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 r.
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 stycznia 2020 r. - kwalifikacja wojskowa.
 
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do dzierżawy.
 
Ogłoszenie o zamóiwneiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020.
 
Decyzja o środowiskowych warunkach zabudowy z dnia 02.01.2020 r.
 
Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
Informacja o złożonych iofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Drugi ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica.
 
Ogłoszenie o spedaży drewna - Wody Polskie
 
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica
 
Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020
 
Informacja o wyniku postepowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020.
 
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym.
 
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Roźwienica
 
Informacja o przebiegu naboru na stanowisko Młodszy Księgowy w Referacie Finansowo-Podatkowym.
 
Informacja io treści złożopnych ofert w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020.
 
Informacja io treści złożopnych ofert w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Księgowy w Referacie Finansowo-Podatkowym.
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Obwieszczenie Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.17 z dnia 22.11.2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 r.
 
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dzierżawę nieruchomośc
 
Informacja o wyniku postepwoania na Wykonanie instalacji C,.O. i gazowej w budynku WDK Bystrowice
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA o zleceniu realizacji zadania publicznego.
 
Ogłoszenie II o przetargu sprzedaż samochodu marki Jelcz.
 
Wyjaśnienie do postepowania na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na nieruchomości.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępwoaniu na Wykonanie instalacji C,.O. i gazowej w budynku WDK Bystrowice
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.
 
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania
 
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny na 2020 r
 
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie instalacji Co i gazowej w budynku WDK Bystrowice
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
Drugie wyjaśnienie do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
Obwieszczenie Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.11 z dnia 23.10.2019
 
Informacja o wyniku postepowania na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach
 
Informacja o wyniku postepowania na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Roźwienica w sprawie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości.
 
Informacja o tresci złożonych ofert w postepowaniu na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach
 
Informacja o tresci złożonych ofert w postepowaniu na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o zamóiweniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie usługi polegajacej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 _ II zmiana
 
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie usługi polegajacej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Obwieszczenie RDOŚ znak.WOOŚ.420.3.6.2019.BK.6
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020
 
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 90
 
Informacja o złożonych ofertach na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Informacja o złożonych ofertach postępowaniu na Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 90
 
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę odcinka sieci wodociagowej PE 90.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych na działce Nr 951 w Woli Roźwienickiej
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.442.1.2018.AD.147
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych na działce Nr 951 w Woli Roźwienickiej
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020
 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
 
Wykaz nieruchomości mieania komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, najmu, i dzierżawy.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.
 
Informacja - rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości.
 
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej
 
Informacja o wynikach postępowania na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020
 
Zawiadomienie o wyborze oferty w postepownaiu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020
 
Informacja o dyżurach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji...
 
Informacja o treści zożonych ofert w postępowaniu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy
 
Wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie pn. remont pałacu w Roźwienicy
 
Wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie pn. remont pałacu w Roźwienicy
 
Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót remontowych pałacu w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020
 
Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego.
 
Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego.
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkół.
 
Informacja o wyniku naboru
 
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna użytkowego.
 
Lista osób spełniających wymagania formalne
 
Raport o stanie Gminy Roźwienica na rok 2018.
 
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub „SENIOR+”
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego Nr 7.CP.2019
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8.CP.2019
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6.CP.2019
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5.CP.2019
 
Obwieszczenie Obwieszczenie WOOŚ.420.3.3.2019.PW.30
 
Obwieszczenie WOOŚ.420.3.3.2019.PW.29
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub „SENIOR+”
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon.
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub SENIOR+.
 
Ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO
 
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna
 
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.2.2019_4
 
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.3.2019_3
 
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.4.2019_1
 
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.5.2019_1
 
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.420.3.3.2019.PW.18
 
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego.
 
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego.
 
PROTOKÓŁ z dnia 18 marca 2019 r. z przebiegu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
 
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak: WOOŚ.3.3.2019.PW.11
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.3.3.2019.PW.6
 
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy komisji konkursowej.
 
Wynik II przetargu na najem i sprzedaż nieruchomości.
 
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego.
 
Informacja o ponownym wyborze wykonawcy w postepowaniu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów
 
Informacja o wyniku popstępowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica
 
Informacja o wyniku popstępowania Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej
 
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa i montaż trybun demontowalnych
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Dostawa i montaż trybun demontowalnych
 
Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica.
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż trybun demontowalnych.
 
Informacja o wyniku popstępowania na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów
 
Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica.
 
II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, nieruchomości w Węgierce.
 
II ustny ograniczony przetarg na najem, nieruchomości w Woli Węgierskiej.
 
Obwieszczenie RDOS w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.13.5.2018.PW.76
 
Obwieszzcenie RDOS w Rzeszowie znak:WOOŚ.420.13.5.2018.PW.77
 
Decyzja RDOŚ w Rzeszowie znak:WOOŚ.420.13.5.2018.PW.75
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego.
 
Informacja o wyniku postepowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówineiu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów.
 
Informacja o złożonych ofertach w postepownaiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Informacja - wyniki przetargów związanymi z nieruchomościami.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica
 
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości.
 
Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019
 
Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019.
 
Ogłoszenie o planowanym zakupie na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica w roku 2019.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019.
 
Informacja o treści złozonych ofert w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Obwieszczenia Starosty Jarosławskiego z dnia 19 listopada 2018 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, gruntów - Bystrowice
 
I ustny nieograniczony przetarg, na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Węgierka Chorzów.
 
I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Roźwienica, Tyniowice Wola Węgierska.
 
Informacja o treści złozonych ofert w postępownaiu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.13.5.2018.PW.50
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, najmu, zamiany i dzierżawy.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000
 
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l
 
Odpowiedź na zapytanie - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym.
 
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.3.4.2018.AK.14
 
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzenengo dla miejscowości Roźwienica gm. Roźwienica.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Informacja o treści złozonych ofert w postępownaiu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępownaiu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Piąta odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Trzecia odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Czwarta odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Odpowiedź na złożone pytania do postepowania o zamówienie Nr RG.271.6.2018 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Druga odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
 
Obwieszzcenie RDOŚ w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.13.5.2018.PW.38
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.13.5.2018.PW.39
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Postanowienie Wójta Gminy Roźwienica RG.6523.10.2018 w sprawie opinii do projektu decyzji na zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Przeworsk-Jarosław-Stubno"
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie Nr WOOŚ.442.1.2012.AD.261
 
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Roźwienicy.
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Informacja o wyniku postępowania na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra
 
Informacja o wyniku postępowania na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 – 2019
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 – 2019
 
Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.20
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i unieważnieniu postepowania na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 - 2019.
 
Informacja o treści złożonych ofert w opostepowaniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej
 
Wyjaśnienie rozbieżności w postępowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Obwieszczenie RDOŚ.420.13.5.2018.PW.5
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej
 
Informacja o unieważnieniu postępowania na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska - Zadanie nr 1
 
Informacja o unieważnieniu postepowania na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska - Zadanie Nr 2
 
Informacja o unieważnieniu postepowania na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałow budowlanych-drugie postepowanie
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych.
 
Informacja o wyniku postępowania na wykonanie remontu parkingów w miejscowościach Rudołowice i Wola Węgierska
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaqniu na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów budowlanych
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice.
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice.
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska
 
Informacja o taryfach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 
Informacja o wynuiku postepowania na Dostawa sprzętu ratowniczego - dla potrzeb jednostek OSP
 
Informacja o złożonych ofertach w postępownaiu na Dostawę sprzętu ratowniczego - dla potrzeb jednostek OSP.
 
Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP.
 
Ogoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266.
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów - dla potrzeb jednostek OSP
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów - dla potrzeb jednostek OSP
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice.
 
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica.
 
Informacja o złożonych ofertach - FS Lublin model Żuk
 
Informacja o wyniku złożonych ofert - FS Lublin model Żuk
 
Informacja o wyniku postepowania na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP
 
Przetarg ofertowy - samochód pożarniczy marki FS Lublin model Żuk
 
Wyjasnienia do postępowania na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP
 
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
 
III przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Żuk
 
I przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Star
 
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice.
 
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice.
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica.
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica.
 
Ogłoszenie - unieważnienie przetargu na sprzedaż drewna
 
Informacja o wyniku zapytania - dostawa materiałów biurowych dla GOPS
 
Informacja o złożonych ofertach na dostawę materiałów biurowych dla GOPS
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica
 
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice
 
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica
 
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica
 
Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice
 
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni
 
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica
 
Informacja o wyniku przetargu - nieruchomości.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.442.1.2018.AR.4
 
Drugi ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony
 
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony
 
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica.
 
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony
 
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - ograniczony
 
Lista osób zakwalikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie/dzierżawę nieruchomości.
 
Informacja o złozonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych
 
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych
 
Plan zamówień publicznych na rok 2018
 
I ustny przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
 
II Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowanai administracyjnego
 
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018
 
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie nieruchomości.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica w roku 2018.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2018 roku.
 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
 
II przetarg na sprzedaż drewna opałowego
 
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego
 
O G Ł O S Z E N I E O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy.
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potzreb Gminy Roźwienica w roku 2018.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany SUiKZP gminy
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 
Informacja o wynikach postępowania na Dostawę materiałów instalacyjnych dla gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Kompleksową dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018
 
Konsultacje społeczne
 
Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów instalacyjnych dla Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zmianie zamówienia na dostawę materiałów insttalacyjnych.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów instalacyjnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018
 
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego
 
Informacja - prognoza pogody dla woj. Podkarpackiego
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018
 
Odpowiedź na zapytania do postępowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna opałowego.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany SUiKZP Gminy Roźwienica
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”
 
Informacja o dofinansowaniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku”
 
Informacja o wyniku postępowania na sprzedaż drewna uzytkowego
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępownaiu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”
 
Ogłoszenie o zamówieniu na na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”
 
Informacja o wynikach naboru
 
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 
Zapytanie ofertowe
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Informacja o wynikach II przetargu na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018".
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego
 
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.
 
Ogłoszenie o drugim dodatkowym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.
 
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zmiany koncesji
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak RG.6220.1.1.2013_74 w sprawie wydanie decyzji środowiskowej
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.1.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.2.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.3.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.4.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.5.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.6.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.7.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna użytkowego.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.
 
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.
 
Informacja o wyniku postepowania na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica
 
Informacja o wyniku postepowania na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty w 2016 r.
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.442.2.2017.AR.3
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegająca na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest ( płyt azbestowo - cementowych, falistych i płaskich).
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna
 
Obwieszczenie o zakonczeniu posteopowania w sparwie Wydobywania kopaliny ze złoża Margli Węgierka.
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna
 
Odpowiedź na zapytanie do postępowania na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica.
 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 04.04.2017 r w sparwie zawiadomienia o zakończeniu postepowania
 
Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomośc
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych.
 
Informacja o wyniku postępowania na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i/lub najem nieruchomości.
 
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica.
 
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych
 
Obwieszczenie Wójt Gminy o zako0nczeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Roźwienica na lata 2017 - 2020.
 
Obwieszczenie RDOŚ w rzeszowie Nr WOOŚ.4203.10.2016.AR.50
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie Nr WOOŚ.4203.10.2016.AR.51
 
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zmiany koncesji złoża Mirocin
 
Ogłoszenie o otwartm okonkursie ofert na realizację zadań publicznych.
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Roźwienica na lata 2017 - 2020.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 
Plan zamówień publicznych na rok 2017 _Gmina Roźwienica
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do najmu, dzierżawy i sprzedaży.
 
Obwieszczenie RDOŚ znak WOOŚ.4203.10.2016.AR.29 z dnia 24.01.2016 r.
 
Informacja MKiDN znak DOZ-OZiK-0701.103.2016 [KP] z dnia 03.01.2017 r.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica
 
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Chorzowie.
 
Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Roźwienicy.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018
 
Informacja o unieważnieniu postepowania na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku.
 
Informacja o wyniku postępownia na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017.
 
Informacja o wyniku postępowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wydaniu decyzji środowiskowej
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017.
 
Ogłoszenie o zamóiwniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
 
Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
 
Informacja o wyniku postępowania na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępownaiu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Konsultacje społeczne
 
Wyjaśnienie Nr 2 do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
Wyjaśnienia do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA
 
Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego znak GKN.642.40-41.2016.WM z dnia 13.10.2016 r.
 
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Roźwienica
 
Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na „Zaciągniecie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”
 
Zmiana terminu składania ofert w postepowaniu na „Zaciągniecie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”
 
Dodatkowe dokumenty do ogłoszenia o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego.
 
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu Nr RG.271.4.2016 na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu Nr RG.271.4.2016 na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego
 
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017
 
Ogłoszenie o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego
 
Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
 
Informacja dotycząca planowanych szczepień lisów.
 
Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu pracy aptek
 
Informacja o wyniku postepowania na Wykonnaie oświetlenia boiska sportowego w Wegierce.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
 
Informacja o unieważnieniu postępowania na Remont obiektu mostowego na potoku Jodłówka w miejscowości Czudowice.
 
Informacja o złożonych ofertach w postępownaiu na Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węgierce
 
Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Węgierce.
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na remont obiektu mostowego na potoku Jodłówka w miejscowości Czudowice
 
Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu - zamknięty most w m-ci Czudowice
 
Ogłoszenie o postępowaniu na Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Węgierce
 
Ogłoszenie o postępowaniu na remont mostu na potoku Jodłówka w m-ci Czudowice
 
Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica i sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Roźwienica.
 
Informacja o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych
 
Wykaz osób do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017
 
Informacja o unieważnieniu postępowania na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej.
 
Informacja o wyborze oferty na dostawę urn wyborczych
 
Informacja o złożonych ofertach - urny wyborcze
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej
 
Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
 
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty w zakresie podatków lub opłat w 2015 r.
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do najmu, dzierżawy i sprzedaży.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2016.AW.2
 
Zapytanie ofertowe - urny wyborcze
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej
 
Postanowienie opinia do robót geologicznych
 
Protokół z przebiegu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
 
Zarządzenie Nr AO.0050.12.2016 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.
 
Otwarty konkurs ofert ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
 
Decyzja SKO.4176.2.2016 z dnia 22.01.2016 r. w sparwie uchylenia decyzji Wójta Gminy Roźwienica Nr RG.6220.1.1.2013_60 z dnia 11 grudnia 2015 r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czudowicach.
 
Informacja o złozonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016
 
Informacja z złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016
 
Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016
 
Informacja o wyniku postępowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016
 
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016.
 
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości.
 
Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu posterowania dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża margli WĘGIERKA.
 
Informacja o wyniku postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Wyjaśnienie Nr 8 do postepowania przetargowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,
 
Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016.
 
I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Wola Roźwienicka i Rudołowice na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.
 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.
 
Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016.
 
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych.
 
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016.
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących pożytku publicznego.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2015.AW.3 z dnia 13 października 2015 r.
 
Informacja o złozonych ofertach na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica
 
Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016
 
Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4203.6.2015.BK.45 z dnia 02 października 2015 r.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4203.6.2015.BK.44 z dnia 02 października 2015 r.
 
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4203.6.2015.BK.43 z dnia 01 października 2015 r.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia
 
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.2z dnia 23 września 2015 r.
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica, przeznaczonego do sprzedaży i/lub dzierżawy.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2015.AW.2 z dnia 17.09.2015 r.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2016.
 
Wyjaśnienia do postępowania przetargowego na: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016
 
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica.
 
Lista osób do uczestnictw w przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016.
 
Obwieszczenie WOOŚ.4203.6.2015.BK-34 z dnia 18.08.2015 r.
 
Postanowienie WOOŚ.4203.6.2015.BK-33 z dnia 17.08.2015 r.
 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Więckowicach.
 
II ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Tyniowice na dzierżawę nieruchomości położonych w Tyniowicach
 
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Roźwienicy.
 
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Węgierce.
 
Ogłoszenie o przetrgu na najem lokalu w budynku WDK w Roźwienicy.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uzcestnictwa w przetargu na dzierżawe i sprzedaż nieruchomości
 
Informacja o złozonych ofertach w postępowaniu na dowóz uczniów do szkół w roku 2015 i 2016
 
Informacja o wynikach postępowania na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Roźwienica w roku szkolnym 2015 i 2016.
 
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na wykonanie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Roźwien ica w roku szkolnym 2015 i 2016.
 
Uchwała Rady Gminy Roźwienica w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Bystrowice
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Tyniowice
 
Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Więckowice
 
Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Węgierce
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Roźwienica
 
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii
 
Obwieszczzenie o przystąpieniu do zmiany Studium
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOŚ.442.7.2014.AW-148
 
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty kwot podatku lub opłat w 2014 roku.
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4203.6.2015.BK-2
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku..
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie nr WOOŚ.442.7.2014.AW-162 z dnia 20.03.2015 r.
 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Bystrowice
 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Czudowice
 
Protokół z naboru do komisji konkursowej.
 
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOŚ.442.7.2014.AW-148
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26.02.2015 r.,
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego
 
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych.
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2015 r.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie do postępowania na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.01.2014 r.
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015
 
Informacja o wynikach postepowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015
 
Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu.
 
Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica.
 
Informacja o planowanym zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku
 
Informacja o wynikach postępowania na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku
 
Decyzja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6822.1.19.2012 z dnia 14 listopada 2014 r.,
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w Węgierce
 
Informacja o wynikach postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica.
 
Postanowienie o podjęciu postepowania w w sprawie wydania decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi Nr 25 Borowiec w Leśnictwie Borowiec”
 
Decyzja o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi nr 25 Borowiec w Leśnictwie Borowiec”
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica w roku 2015
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica.
 
Wyjaśnienie do postepowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica Nr 2,3,4,5, i 6
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w Węgierce
 
Wyjaśnienie do postepowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica.
 
Protokół z dnia 20.10.2014 r., z przebiegu konsultacji społecznych.
 
Uzupełnienie dokumentacji do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Węgierka
 
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej w Wegierce.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce.
 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących działalności pożytku publicznego w roku 2015.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach
 
Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na Budowę sali gimnastycznej w Wegierce.
 
Wyjaśnienie do postępowania na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2015.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Budowa sali gimnastycznej w Węgierce - druga zmiana terminu składania ofert
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Rudołowicach
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Węgierka
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku
 
Wyjaśnienie do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku
 
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8 na Remont drogi
 
Informacja o wybranej ofercie w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8 na Remont drogi
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku
 
Wyjaśnienie do zamówienia na Remont drogi na działce Nr 582 w Węgierce.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi na działce Nr 582 w Węgierce.
 
Uchwała Rady Gminy Roźwienica nr 306/XLII/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 118/XXll/2012 w sprawie podziału Gminy Roźwienica na okręgi wyborcze...
 
Wyprawka 2014 - Zarządzenie Wójta Gminy Roźwienica Nr AO.0050.56.2014
 
Informacja o wyniku postepwoania na Dostawa wyposażenia kuchni
 
Informacja o wynikach postepwoania na dostawę krzeseł drewnianych tapicerowanych
 
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu o wygasnięciu mandatu Radnego.
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
 
Informacja o wyniku postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica
 
MPZP MOKRA 1/2012
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica
 
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa samochodu pożarniczego
 
Wyjaśnienie do postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015
 
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Dostawa samochodu pożarniczego
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w postepowaniu na Remont dróg gminnych zadanie Nr 3, 5 i 6
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie remontu dróg gminnych zadanie |NR 1, 2, 4, i 7
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015
 
Informacja o wyniku postępowania na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Rudołowice.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 
Ogłoszenie o sprzedazy bezprzetargowej samochodu pożarniczego marki FS Lublin, model ŻUK.
 
Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna – Rudołowice
 
Wyjaśnienia do postępowania na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Rudołowice.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
 
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w 2013 r.
 
II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin, model ŻUK.
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy.
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Rudołowicach.
 
Ogłoszenie o planowanym zamówieniu w postępowaniu do 30 tys. Euro na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Ru
 
Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych marki FS Lublin, model ŻUK.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.4.2014.AW-4 z dnia 25.04.2014 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.3.2014.AW-3 z dnia 15.04.2014 r.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę
 
Ogłoszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczące konkursu pn: Podkarpacki Naturalny Wypas
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica""
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
 
Protokół z dnia 24 marca 2014 r. z przebiegu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica
 
Wyjaśnienie do postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica’’
 
Ogłoszenie naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica""
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra
 
Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra
 
Ogłoszenie o zmian ie ogłoszenia w posępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra
 
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2014.
 
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi Nr 25 Borowiec w Leśnictwie Borowiec”
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2014.AW-2 z dnia 04.02.2014 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra.
 
Pierwszy ustny przetarg ograniczony i nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w sołectwach Roźwienica i Czudowice.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
 
Postanowienie o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. Przebudowa drogi Nr 25 Borowiec w Leśnictwie Borowiec
 
Wyjaśnienie Nr 3 do postepowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
 
Uzupełnienie przedmiaru robót do postępowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
 
Uzupełnienie dokumentacji technicznej do postepowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
 
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania na „Przebudowa drogi Nr 25 Borowiec w Leśnictwie Borowiec”
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2014.
 
Decyzja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6822.1.19.2012 z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie scalenia gruntów.
 
Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci nepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r
 
Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę energii elektryzcnej dla Gminy Roźwienica w roku 2014.
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MOKRA 1/2012
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na dostawę energi elektrycznej dla gminy Roźwienica w 2014 roku.
 
Uzupełnienie i zmiana załączników do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2014 roku
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawe energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2014.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości
 
Protokół z konsultacji - pożytek publiczny
 
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego
 
Konsultacje społeczne - projekty uchwał
 
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny
 
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego
 
II ustny ograniczony przetargna dzierżawę nieruchomości w Woli Roźwienickiej
 
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica
 
Decyzja SKO znak SKO 4161.15.2013 z dnia 27.09.2013 r.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Udzielenie kredytu długoterminowego
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Udzielenie kredytu długoterminowego
 
Wyniki II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości
 
Wyjaśnienie do przetargu na Udzielenie kredytu długoterminowego
 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Roźwienicy
 
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Tyniowicach
 
I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego
 
II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica nr RG.6220.2.2013 z dnia 02.08.2013 r.,
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014
 
II ustny przetarg na sprzedaż lub dzierżawę nieuchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica
 
IV Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica znak RG.6220.2.2013 z dnia 04.07.2013 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka
 
I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu położonego w miejscowości Czudowice.
 
Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica""
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepownaiu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica""
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Roźwienica.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn."Czas na aktywność w gminie Roźwienica""
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Roźwienica
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy.
 
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub zamiany.
 
OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ROŹWIENICA
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2012.AD-133 z dnia 24.05.2013 r.
 
Decyzja Wójta Gminy Przemyśl nr GK.6220.08.2011-2013zg z dnia 10.05.2013 r., dotycząca środowiskowych uwarunkowań.
 
Zarządzenie Wójta Gminy Roźwienica nr 23/2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o blokadzie drogi E4 w m.ci Przeworsk
 
Ogłoszenie z dnia 08 maja 2013 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów do pracy w komisji konkursowej.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg
 
Postanowienie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.33.2013 z dnia 22.04.2013 r.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska
 
Wykaz umozeń, ulg, odroćzeń w zakresie podatków w roku 2012
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie
 
Zawiadomienie i unieważnieniu postepowania na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg
 
Wyjaśnienie do postępowania na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie
 
Wyjaśnienie do postępowania na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach.
 
Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MOKRA 1/2012
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa Gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Roźwienica
 
II otwarty konkurs ofert na zlecenie - powierzanie realizacji zadań publicznych w 2013 r.
 
Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy na Wycenę nieruchomości będących własnością Gminy Roźwienica.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach
 
Zarządzenie Wójta Gminy Roźwienica nr 17/2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych w 2013 roku.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej._ II przet
 
Informacja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6620.3.1.2013 z dnia 04.04.2013 r., dotycząca rozpoczęcia prac geodezyjno-kartograficznych
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wym
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbu
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - II przetarg
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i roz
 
Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Fredropol
 
Wyjaśnienie Nr 1 do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej- II przetarg.”
 
Wyjaśnienie Nr 1 do przetargu na Dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody
 
Wyjaśnienie Nr 2 do przetargu na Dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody
 
Zawiadomienie o unieważnieniu części postepowania na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - zadanie Nr 3
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - zadanie
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbudowa uj
 
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji do prac komisji konkursowej w 2013 r.
 
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Roźwienicy
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu części postepowania na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej – II przetarg
 
Wyjaśnienie Nr 3 do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.”
 
Postanowienie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.26.2013 z dnia 06.03.2013 r.
 
Wyjaśnienie Nr 2do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.”
 
Wyjaśnienie do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.”
 
Decyzja Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.23.2013 z dnia 24.02.2013 r. dotycząca robót geologicznych.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z naborem na stanowisko pracy.
 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 08.03.2013 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Otwarty konkurs ofert na zlecenie - powierzanie realizacji zadań publicznych w 2013 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Wyjaśnienie do przetargu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Roźwienicy
 
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża margli Węgierka zlokalizowanego na działce Nr 1855/4 w miejscowości Węgierka gm. Roźwienica
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2013.KR-2
 
Obwieszczenie Regionalne go Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2013.KR-2
 
Przetarg ustny na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica nr RG.6220.2.2013 z dnia 25.01.2013 r.
 
Informacja o dopłatach do materiału siewnego.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl z dnia 02.01.2013 r.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża margli „WĘGIERKA” zlokalizowanego na działce Nr 1855/4 w miejscowości Wę
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
Informacja o wynikach postępowania na konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2013 r.
 
Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak I-VIII.7820.1.7.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.19.2012 z dnia 06.12.2012 r.
 
Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie postępowania transgranicznego
 
Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, na Wykonanie usługi
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.14.2012.MB z dnia 15.10.2012 r.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.17.2012.MB z dnia 02.11.2012 r.
 
Wyjaśnienie Nr 3 do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica
 
Wyjaśnienie Nr 2 do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica
 
Wyjaśnienie do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont po powodzi drogi gminnej oznaczonej jako działka Nr 576 w miejscowości Węgierka i działka Nr 301/1 w Woli Węgierskiej
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont po powodzi drogi gminnej oznaczonej jako działka Nr 576 w miejscowości Węgierka i działka Nr 301/1 w Woli Węgierskiej
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica
 
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
 
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI - pożytek publiczny
 
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 
Decyzja środowiskowa 3/2012
 
Informacja Starosty Jarosławskiego o nieprzejezdności drogi nr 1724R oraz drogi nr 1766R
 
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Roźwienica
 
Wykaz mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, najmu, dzierżawy.
 
Wykaz mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.15.2012 z dnia 02.10.2012 r.
 
Konkurs - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego...
 
Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RG.
 
Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego nr znak: GSI PR - 073-35/MB/12 dnia 16 września 2012 r.
 
Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RG
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu "Bawimy się i uczymy, idąc po sukces"
 
Informacja o wynikach postępowania na Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych na terenie gminy Roźwienica.
 
Zebranie w sprawie scalenia
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu "Bawimy się u uczymy, idąc po sukces"
 
URZĄD GMINY W ROŹWIENICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Wyjaśnienie do postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego
 
Obwieszczenie Wójt Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej Nr 2_2012
 
Decyzja Środowiskowa Nr 2/2012
 
Wyjaśnienie do postępowania na wykonanie drogi do gruntów rolnych w m-ci Wola Roźwienicka
 
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie drogi do gruntów rolnych w Woli Roźwienickiej
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych na terenie gminy Roźwienica.
 
Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu „Bawimy się i uczymy, idąc po sukces”.
 
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-składowego na budynek służący do produkcji grzejników i kotłów C.O. na działce Nr 35
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu Bawimy się i uczymy, idąc po sukces
 
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania na Przebudowa mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej nr 1780R Węgierka – Krzywcza w km 2+132 w m. Węgierka
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania na Przebudowa mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej nr 1780R Węgierka – Krzywcza w km 2+132 w m. Węgierka
 
Informacja o nieprzejezdności ronda
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP.
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WPN.6320.1.43.2012.MC-1 z dnia 02.08.2012 r.
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-40 z dnia 30.07.2012 r.
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice
 
Decyzja Starosty Jarosławskiego znak GK.III.6017-6/10, z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie scalenia.
 
Ogłoszenie o zamowieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice
 
Wyjaśnienie do postepowania na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
 
Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
 
Ogłoszenie o zebraniu uczestników scalenia dotyczy gruntów położonych w Roźwienicy i Rudołowicach.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2012.KR-2 z dnia 05.07.2012 r., w sprawie budowy bloków energetycznych 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013
 
Uchwała nr 118/XXII/2012 z dnia 28.06.2012 r., w sprawie podziału gminy Roźwienica na okręgi wyborcze
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Ogłoszenie o zebraniu uczestników scalenia dotyczy gruntów położonych w Roźwienicy i Rudołowicach.
 
Ogłoszenie o zebraniu uczestników scalenia dotyczy gruntów położonych w Bystrowicach, Tyniowicach, w Więckowicach.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Informacja o sprostowaniu Formularza ofertowego w przetargu na Dostawę samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Informacja o sprostowaniu zapisu SIWZ na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Roboty uzupełniające na zadaniu Rozbudowa sieci wodociagowej w m-ci Wola Węgierska
 
Ogłoszeniu o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”.
 
Wyjaśnienie do przetragu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-25 z dnia 31.05.2012 r.
 
Rozkład godzin pracy aptek - Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XX/208/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica
 
Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-18 z dnia 25.05.2012 r.
 
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-20 z dnia 25.05.2012 r.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”.
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.08.2012 z dnia 23.05.2012 r.
 
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.07.2012 z dnia 23.05.2012 r
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica.
 
Wyjaśnienie do przetargu na dostawę samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN
 
Zawiadomienie o wszczeciu postępowania
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
 
Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego dotyczące zebrania uczestników sclenia w gminie Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy
 
Informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 07.05.2012 r.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 09.05.2012 r., o wydaniu postanowienia zawieszającego.
 
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2012 r. dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica z dnia 23.04.2012 r., o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.05.2012 r., dochodzące wydania decyzji o rozpoczęciu prac mających na celu poszukiwanie złóż ropy naftowe i gazu ziemnego.
 
Postanowienie o braku potrzeby pzreprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Woli Roźwienickiej o urządzenia do uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika popłuczyn, poletka osadowego i p
 
Wyjasnienie do przetargu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy
 
Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty w 2012 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy
 
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty podatków lub opłat za 2011 rok w Gminie Roźwienica.
 
Zawiadomienie Starosty Jarosłwskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r.
 
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Ponowne ogłoszenie o wybozre oferty na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn. Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica
 
II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty w 2012 r.
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 03.04.2012 r.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi...
 
Informacja o powtórzeniu nowych czynności w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - kierownik grupy wod-kan
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy
 
Wyjaśnienie do przetragu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa drogi po powodzi w miejscowości Węgierka
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 
Wyjaśnienie do przetargu na wykonanie Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy
 
Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa drogi po powodzi w miejscowości Węgierka
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05.03.2012 r., o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica
 
Informacja z sesjo otwarcia ofert na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty w 2012 r.
 
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica o wszczęciu postępowania
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica
 
Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w terenowych obwodach badania w 2012 r., na terenie powiatu jarosławskiego.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania decyzja środowiskowa trak przejezdno-stacjonarny w Więckowicach
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania decyzja środowiskowa ujęcie wody Wola Roźwienicka
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2012
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliw płynnych w roku 2012.
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych w roku 2012
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży,przekazania w zarząd i dzierżawy.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica
 
Wyjaśnienie do przetargu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont drogi gminnej po powodzi w Rudołowicach
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pn. Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w miejscowościach Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowi
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej po powodzi w Rudołowicach
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pn. Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w miejscowościach Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowice, Więckowice, Czą
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Węgierce
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Tyniowice
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Tyniowice
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadaniu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Roźwienica i Mokra
 
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska
 
Informacja z sesji otwarcia na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Węgierce
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska
 
Zarządzenie Starosty Jarosławskiego nr 63/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.
 
Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 
Ogłoszenie o przetargu _ WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
 
Sprzedaż bezprzetargowa drewna w sołectwie Chorzów.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych
 
Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg po powodzi w miejscowości Chorzów
 
Informacja z sesjo otwarcia ofert na zadanie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgie
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola
 
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna.
 
Przetarg na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystr
 
Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice
 
Informacja z sesji otwarcia Ofert na zadanie Czas na aktywność w gminie Roźwienica
 
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4200.13.2011.JG-32
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.13.2011.JG-33
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.13.2011.JG-34
 
Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice oraz Cząstkowice
 
Czas na aktywność w Gminie Roźwienica
 
Wyjaśnienei do pzretargu na Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej
 
Ulgi, odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty w 2010 roku, podatków oraz opłat.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Remont dróg po powodzi w miejscowościach Węgierka , Wola Węgierska i Chorzów Zadanie Nr 3
 
Informacja z sesji otwarcia ofert Remont dróg po powodzi w miejscowościach Węgierka , Wola Węgierska i Chorzów
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 880.
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej _ dokumenty dodatkowe
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wydaniu decyzji Środowiskowej Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 63, 64 KGZ Mirocin
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wydaniu decyzji Środowiskowej Wytwórnia mas bitumicznych na potrzeby budowy autostrady na odcinku WIERZBNA-RADYMNO zlokalizowanej w m. Mokra, gmina Roźwienica na działkach nr;196;197;198;199;200;201.
 
Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Cho
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowic
 
Ogłoszenie o zamówieniu - II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o przetargu - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach
 
Dodatkowe dokumenty do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.2.2011
 
Wyjaśnienie do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.2.2011
 
Wyjaśnienie do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.3.2011
 
Ogłoszenie o zamówieniu -udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu-udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłosiów
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe...
 
Obwieszczenie RDOŚ_przebudowa drogi 880
 
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i najem nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica
 
Przetargi
 
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 
Otwarty konkurs ofert na zlecanie - powierzanie realizacji zadań publicznych w 2011 r.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 
Decyzja środowiskowa dla „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1633R Rączyna-Roźwienica od km 9+452 do km 9+770 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 9+619 przez rzekę Mleczka Wschodnia w miejscowości Cząstkowice oraz przebudową niezbędn
 
Decyzja środowiskowa dla „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1633R Rączyna-Roźwienica od km 9+452 do km 9+770 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 9+619 przez rzekę Mleczka Wschodnia w miejscowości Cząstkowice oraz przebudową niezbędn
 
Obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego
 
Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o braku obowiązku przeprowadzenia oceny dla zadania pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1633R Rączyna-Roźwienica od km 9+452 do km 9+770 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 9+619 przez rzekę Mleczka Wscho
 
Postanowienie Wójta Gminy o braku obowiązku przeprowadzenia oceny dla zadania pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1633R Rączyna-Roźwienica od km 9+452 do km 9+770 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 9+619 przez rzekę Mleczka Wscho
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013
 
Wyjaśnienie do przetargu na odbiór i wywózka odpadów Komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013
 
Zmiana ogłoszenia w pzretargu na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawa paliw płynnych w roku 2011.
 
Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert
 
Ogłoszenie o przetargu - Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1633R Rączyna-Roźwienica od km 9+452 do km 9+770 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 9+619 przez rzekę Mleczka Wschodnia w miejscowości Cząstk
 
Obwieszcenie Wójta Gminy Roźwienica
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica
 
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Węgierskiej i Mokrej.
 
Wyjaśnienie do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Węgierska i Mokra
 
Otwarty konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych.
 
Wyjaśnienie do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Węgierska i Mokra
 
Informacja z sesji otwarcia ofert Remont dróg po powodzi
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg po powodzi
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik.
 
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji - Pożytek Publiczny
 
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
Decyzja środowiskowa na przebudowędrogi gminnej Bystrowice - Rudołowice
 
Decyzja środowiskowa dla inwestycji budowa suszarni drewna
 
Wyjaśnienie do przetargu na odbudowę dróg po powodzi
 
Ogłoszenie o przetargu - budowa kanalizacji
 
Ogłoszenie o przetargu remont dróg po powodzi
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.09.2010 r.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach
 
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydanie decyzji środowiskowej
 
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydanie decyzji środowiskowej
 
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Postanowienie -Strategiczna ocena oddziaływania na Srodowisko SUiKZP Gminy Roźwienica
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach
 
Zawiadomienmie o unieważnieniu przetargu Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.08.2010 r.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
 
Informacja z sesji otwarcia ofert Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach
 
Wyjaśnienie do przetargu na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach
 
Wyjaśnienie do przetargu na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach zmiana formularza cenowego
 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Ogłoszenie o przetargu - wymiana stolarki okiennej
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania decyzji na temat dudowy autostrady A-4
 
Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci i młodzieży do szkół
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Ogłoszenie o przetargu Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach Nr 537/2 i 573 w Woli Węgierskiej
 
Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług integracji społecznej
 
Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług szkoleniowych i usług dla rodzin - Dodatkowe środki
 
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy ROźwienica przeznaczonego do najmu
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przatargu
 
Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego_ drugi przetarg
 
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ
 
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 lipca 2010 r.
 
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ
 
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2010 r.
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w spawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
 
Postanowienie w sprawie przeprowadznie oceny oddziaływania inwestycji na sdowisko
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
 
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zaproszenie do złozenia oferty na roboty budowlane
 
Zawiadomienie o wynikach przetargu na zadanie, Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy współfinansowanego
 
Dokumenty dodatkowe do sporządzenia oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckow
 
Przetarg na wykonanie wymiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Centrum Kulturalnego w Roźwienicy
 
Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług szkoleniowych
 
Wyjaśnienie do przetargu Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Roźwienica realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
 
Przetarg na odbudowę dróg po powodzi w miejscowości Bystrowice, Cząstkowice, Wola Roźwienicka, Węgierka i Wola Węgierska
 
Ogłoszenie o przetargu Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Roźwienica realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
 
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
 
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy ogłasza przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla: Uczestników projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica” współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
 
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w 2009 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie budowy autostrady A-4
 
Dokumenty do przetargu na kredyt długoterminowy
 
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko
 
Ogłoszenie o przetargu remont ogrodzenia w Rudołowicach
 
Ogłoszenie o przetargu _ udzielenie kredytu długoterminowego
 
Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym na spredaż samochodu
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
Odbudowa po powodzi dróg Nr 971 w Rudołowicach i Nr 301/1 w Woli Węgierskiej
 
Budżet
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
Informacja z sesji otwarcia ofert
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RDOŚ w Rzeszowie
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
Ogłoszenie o przetargu
 
Informacja z sesji otwarcia ofert
 
Trzecie wyjaśnienie do przetargu na kanalizację
 
Drugie wyjaśnienie do przetargu na kanalizacje
 
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010.
 
Wyjaśnienie do przetargu na kanalizację
 
Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka.
 
Informacja o wynikach naboru - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Roźwienicy
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych
 
Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica
 
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Roźwieincy
 
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik referatu gospodarki komunalnej
 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Roźwienicy
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Gówny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy
 
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę samochodu
 
Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 
Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu_3
 
POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu
 
Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu_2
 
Zakup samochodu terenowego
 
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik referatu gospodarki komunalnej
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zaproszenie do składania ofert na otwarty konkurs na realizację zadania Gminy o nazwie Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu.
 
Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu Na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci
 
Wyjaśnienie do przetagu na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy.
 
Wyjaśnienie dot. przetagu na zagospodarowanie zabytkowego parku
 
Wyjaśnienie do przetagu na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy.
 
Wyjaśnienie dot. przetagu na zagospodarowanie zabytkowego parku
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy.
 
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci na działkach Nr 984/1 i 984/2 w Roźwienicy gm. Roźwienica,
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dowóz dzieci i młodzieży do szkól w oparciu o bilety miesięczne
 
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki
 
Informacja o wynikach naboru
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi po powodziw m-ci Więckowice
 
Lista kandydatów na stanowisko Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
 
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Decyzja Środowiskowa 1/09
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej
 
Nabór na wolne stanowisko Referenta d.s. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 
Decyzja o śrdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy dróg po powodzi
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Obwieszczenie Wójta Gminy
 
Zawiadomienei o wszczęciu postępowania
 
Zawiadomienie o wsczęciu postępowania
 
Obwieszczenie Wójta Gminy
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę materiałow ociepleniowych
 
Wyjaśnienie do przetargu na dostawę materiałów dociepleniowych
 
Wyjaśnienie do przetargu na dostawę materiałów dociepleniowych
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
Ggłoszenie o przetargu na dostawę materiałów ociepleniowych
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko
 
Dostawa materiałów budowlanych dociepleniowych
 
Ogłoszenie o wyborze oferty_samochód strażacki OSP Chorzów
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do pzreprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska zmian w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Roźwienica.
 
Nabór na stanowisko Informatyk
 
Ogłoszenie o dezynfekcji sieci wodociągowej
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu
 
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Chorzów
 
Ogłoszenie o wyborze oferty drogi po powodzi
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań Gminy
 
Odbudowa dróg po powodzi.
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
 
Wyjaśnienie do przetargu
 
Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu na wolne stanowisko
 
Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 1 11809 R relacji Wola Roźwienicka - Bystrowice gm. Roźwienica powiat jarosławski,
 
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Zarzązenie Wójta Gminy Roźwienica Nr 13/2006
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 
Uchwały na rok 2008
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
Rozbudowa i nadbudowa budynku WDK w Chorzowie.
 
Informacja o opłacie skarbowej
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestzrennego Gminy Roźwienica
 
Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnegi i operatorów informatycznej obsługi OKW
 
Obwieszczenie o pobwodach głosowania
 
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Roźwienicy, Tyniowicach i Węgierce
 
Lista osób popierających
 
Wyciąg z ustawy
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu
 
Statut gminy Roźwienica
 
MPZP C1/99 Wola Roźwienicka
 
MPZP B1/99 Rudołowice
 
MPZP A2/99 Roźwienica
 
MPZP B1/98 Rudołowice
 
MPZP D1/98 Cząstkowice
 
MPZP F1/98 Bystrowice
 
MPZP H1/98 Tyniowice
 
MPZP A1/99 Roźwienica
 
MPZP A2/98 Roźwienica
 
MPZP J1/98 Wegierka
 
MPZP J1/99 Wegierka
 
MPZP J2/98 Wegierka
 
MPZP J2/99 Wegierka
 
MPZP J3/99 Wegierka
 
MPZP L1/98 Wola Węgierska
 
Informacja o opłacie skarbowej
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Regulamin utzrymania czystości
 
Plan Rozwoju Lokalnego gminy Roźwienica
 
Startegia Rozwoju Gminy Roźwienica
 
Gminny Program Ochrony Środowiska
 
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Roźwienica
 
MPZP Mokra 1/2003
 
     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY